728 x 90

مسدود کردن محور شرفخانه به شبستر توسط اهالی روستاهای اطراف و مالباختگان شبکه‌ی رمز ارز «کینگ مانی»

بستن جاده شرفخانه به شبستر توسط اهالی
بستن جاده شرفخانه به شبستر توسط اهالی

مسدود کردن محور شرفخانه به شبستر توسط اهالی روستاهای اطراف

اهالی روستاهای اطراف شرفخانه در اعتراض به از دست دادن عزیزان خود طی تصادفات اخیر و اعتراض به تک بانده و غیر استاندارد بودن جاده امروز چهارشنبه ۳ آذر جاده شرفخانه به شبستر مسدود کردند.

تجمع اعتراضی مالباختگان شبکه‌ی رمزارز «کینگ مانی»

مالباختگان شبکه‌ی رمزارز «کینگ مانی»، امروز چهارشنبه ۳ آذر در مقابل درب مجتمع آموزشی شبکه بادران واقع در تهران، جهت مطالبات خودشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a41bd85a-74b7-4b97-b756-b4da5ef1bd67"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات