728 x 90

بازداشت مداح مردمی در منطقه دردشت اصفهان

بازداشت مداح مردمی در منطقه دردشت اصفهان
بازداشت مداح مردمی در منطقه دردشت اصفهان

در عزاداری ظهر عاشورا در هیأتی در منطقه دردشت اصفهان، مأموران امنیتی مداحی را که علیه رژیم سخنرانی می‌کرد، بازداشت کردند. بنا به گزارش دریافتی، این مداح، رژیم خامنه‌ای را مغایر با اسلام توصیف کرده و روند حاکمیت را در این رژیم، هم‌سو با یزیدیان دانسته است.

وی در بخشی از سخنان خود که مستقیماً در ارتباط با خامنه‌ای بود، اسلام را ضدتروریسم معرفی کرده و به همین دلیل رژیم حاکم بر ایران را به‌دلیل کارهای تروریستی‌اش تضعیف‌کننده اسلام و نابود کننده آن توصیف کرده است.

شایان ذکر است که پس از ورود مأموران لباس‌شخصی به این هیئت، این مداح را از محل عزاداری خارج و توسط خودروهای شخصی به محل نامعلومی منتقل کرده‌اند.