728 x 90

اهواز:‌تجمع در اعتراض به ادامه بازداشت کارگران فولاد اهواز

تجمع اعتراضی خانواده‌ها و کارگران فولاد اهواز
تجمع اعتراضی خانواده‌ها و کارگران فولاد اهواز

تعدادی از کارگران و خانواده‌های کارگران زندانی فولاد اهواز روز شنبه در اعتراض به ادامه بازداشت همکارانشان در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند. تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی به همراه داشته که روی آن نوشته شده بود:

کارگر زندانی آزاد باید گردد

جای کارگر زندان نیست

اقتصاد مقاومتی،کارگر زندانی

این تجمع در حال برگزار شد که به‌گفته تجمع‌کنندگان که بیشتر از خانواده‌ها و همکاران کارگران بازداشتی بودند بعد از ۱۴روز و با وجود پیگیری و مراجعات برای مشخص شدن کارگران بازداشتی هیچکس جوابگوی خانواده‌ها نیست.

اتهام کارگران بازداشتی شرکت در تظاهرات کارگران گروه ملی صنعتی اهواز به‌خاطرات عدم پرداخت حقوق و پاسخگویی به‌ درخواستهای آنان بود.

 

 

تجمع خانواده‌های کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری اهواز

تجمع خانواده‌های کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری اهواز

 

تجمع خانواده‌های کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری اهواز۲

تجمع خانواده‌های کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری اهواز۲

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات