728 x 90

انتصاب یک پاسدار دیگر به سمت استانداری خراسان رضوی

پاسدار یعقوب‌علی نظری
پاسدار یعقوب‌علی نظری

رئیسی جلاد در ادامه گماردن پاسداران و مهره‌های جنایتکار به سمتهای کلیدی، پاسدار یعقوب‌علی نظری سرکرده سپاه ضدامام رضا خراسان جنوبی را به استانداری خراسان رضوی منصوب کرد.

پاسدار نظری پیش از ایران، علاوه بر سر سرکردگی سپاه ضدامام رضا، در سمت‌های سرکردگی سپاه ضد انصار‌الرضای خراسان جنوبی و سرکردگی سپاه نینوای گلستان در سرکوب مردم این مناطق نقش داده و به‌ویژه در قیام آبان ۹۸ در سرکوب مردم نقش کلیدی داشته است (خبرگزاری حکومتی انتخاب ۲۱مهر).

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات