728 x 90

الحره: حمایتهایی رشد یابنده از سازمان مجاهدین در داخل ایران

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۱۹تیر۱۴۰۰
گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۱۹تیر۱۴۰۰

تلویزیون الحره ۲۱تیر گزارش داد: گردهمایی سالانه اپوزیسیون ایران که روز دوشنبه در آلبانی به کار خود پایان داد چهره ایرانی دیگر که اپوزیسیون به آن فرامی‌خواند را ترسیم کرد. ایرانی دمکراتیک، کثرت‌گرا و آزاد که از حکومت ملاها و دستان آلوده‌شان به سرکوب و کشتار در منطقه بیزار است. پیامهای صادره در آلبانی در پایتختهای جهان بازتاب یافت.

در این گردهمایی که سازماندهندگانش آنرا بزرگترین تجمع نیروی حامی تغییر در ایران توصیف کردند صدها تن از نمایندگان و سیاستمداران از دهها کشور جهان گرد آمده بودند.

اپوزیسیون هم‌چنین کلیپهایی را ارائه می‌دهد که حمایتهایی رشد یابنده از سازمان مجاهدین در داخل ایران را نشان می‌دهد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cc1b1330-16cb-4562-a9ba-7392db550f05"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات