728 x 90

شورش در زندان مهاباد و فرار زندانیان

زندان مهاباد
زندان مهاباد

زندانیان زندان مهاباد روز ۹فروردین۹۹، دست به شورش زدند و بسیاری از آنها موفق به فرار شدند. این شورش در اعتراض به خودداری رژیم جنایتکار آخوندی از آزاد کردن زندانیان در بحبوحه شیوع کرونا در زندان صورت می‌گیرند.

شورش زندانیان به درگیری کشیده شد و تا نیمه‌شب هنوز صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسید.

 

سخنگوی مجاهدین گفت: درود، درود، دست مریزاد، شورش، آزادی، شورش، آزادی.

پیام کانون‌های شورشی به زندانیان در سراسر کشور: آزادی گرفتنی است «باید برشورید و آنرا از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید».

مسعود رجوی گفت: «زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی باید فوراً آزاد شوند. این تنها راه جلوگیری از فاجعه کرونا در زندانهای رژیم است».

مسعود رجوی از هموطنان خواستار پناه دادن و قرنطینه و مداوای زندانیان شد.