728 x 90

اعتراف به ۵هزار اقدام زن‌ستیزانه در خوزستان

سرکوب زنان در ایران
سرکوب زنان در ایران

سرکرده انتظامی رژیم در خوزستان به ۵هزار اقدام سرکوبگرانه و زن‌ستیزانه علیه زنان میهنمان به بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی در این استان طی شش ماه گذشته اعتراف کرد.

پاسدار حیدر عباس زاده، گفت: طی شش ماه اول سال پنج هزار نفر در خوزستان که اقدام به کشف حجاب کرده بودند از سوی مأموران انتظامی اخطار دریافت کردند.

وی ۹۷درصد این اقدام سرکوبگرانه را در اهواز و سه درصد را در آبادان، دزفول و ماهشهر عنوان کرد.

 

در همین حال پاسدار حسین اشتری سرکرده نیروی انتظامی در نمایش جمعه تهران برای معترضان ضدحکومتی خط‌ و نشان کشید و گفت:‌ اگر کسی بخواهد امنیت را بر هم زند حتماً با آن برخورد لازم را خواهیم کرد.

امروز مقابله با هر گونه ناهنجاری و ناامنی اولویت کار ما است. پلیس با کسانی که بخواهد امنیت را به خطر بیندازد با شدت برخورد خواهد کرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/25668ec1-8997-4f34-93d4-2357852391a9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات