728 x 90

سوئد- اعتراض هموطنان آزاده و یاران اشرف‌نشان علیه حضور ظریف وزیر خارجه دیکتاتوری تروریستی آخوندها - ۳۰مرداد۹۸ + فیلم و عکس

اعتراض هموطنان و یاران اشرف نشان علیه حضور جواد  ظریف در  سوئد
اعتراض هموطنان و یاران اشرف نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

هموطنان آزاده و یاران اشرف‌نشان روز چهارشنبه ۳۰مرداد۹۸در سوئد - استکهلم علیه حضور ظریف در این کشور تظاهرات کردند. آنها همچنین در چندین نقطه این شهر تجمع کردند و علیه وزیر خارجه رژیم آخوندی شعار دادند.

در جریان این اعتراضات طی دیروز و امروز حدود۵۰نفر از هواداران مجاهدین دستگیر و سپس آزاد شدند.

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد

اعتراض هموطنان و یاران اشرف‌نشان علیه حضور جواد ظریف در سوئد