728 x 90

آخوند کاظم صدیقی: از روز اول بنایشان بر نابودی نظام بود

آخوند کاظم صدیقی
آخوند کاظم صدیقی

آخوند دژخیم کاظم صدیقی امام جمعه خامنه‌ای در تهران

از روز اول بنایشان بر نابودی نظام بود

ایجاد ناامنی از طریق مجاهدین و فتنه ۷۸ - ۸۸

و آخرین فتنه‌ای که داشتند در پاییز سال گذشته

 

آخوند صدیقی امام جمعه خامنه‌ای در تهران ۴فروردین ۱۴۰۱:

از روز اول بناشون و دستورشون نابودی نظام جمهوری اسلامی بوده از آن روز یک زنجیره بهم پیوسته‌ای از توطئه‌های گوناگون از ایجاد اختلاف و دامن‌زدن به قومیتها تا جنگ، کودتا تحریم، ترور حرکت ایجاد ناامنی از طریق منافقین و فتنه ۷۸ - ۸۸ و آخرین فتنه‌ای که داشتند پاییز سال گذشته فتنه اغتشاشات که جنگ ترکیبی بود مجموعه تجارب بود مجموعه قدرتهای استکباری دست به‌دست هم دادند ولی در این ۴۳سال با این هجمه‌های سنگین غیرقابل تحمل برای هیچ ملتی این ملت بزرگ ایران در برابر همه این فشارها و هجمه‌ها مستحکم ایستادند و از همه صحنه‌های جنگ با دشمن پیروز بیرون آمدند.

(رادیو تهران رژیم ۴فروردین)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fd9c8189-1e36-4b8a-9c87-f7fe90244782"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات