728 x 90

قيام هاي خاورميانه,ليبي,

خاطرات تکان‌دهنده از جنایات وحشیانه علیه زندانیان بی‌دفاع توسط قذافی

-

قتل‌عام در لیبی توسط نیروهای قذافی و سوزاندن اجساد زندانیان- آرشیو
قتل‌عام در لیبی توسط نیروهای قذافی و سوزاندن اجساد زندانیان- آرشیو
اگرچه هفته‌هاست که دیکتاتور لیبی‌ساقط شده، اما هر روز ابعاد دیگری از جنایات وحشیانه او به‌ویژه علیه زندانیان بی‌دفاع برملا می‌شود. هرالد تریبیون بین‌المللی مشاهدات یک وکیل را در این باره درج کرده است:
در شب ۲۳اوت، یک وکیل ۲۶ساله به نام مصطفی عبدالله عتیری پشت دیوار یک انبار کثیف نشسته بود؛ در این اتاق ۱۵۰زندانی جا داده شده بودند.
او در تمام مدت ۴روزی که از دستگیریش توسط نیروهای قذافی می‌گذشت، زیر کتک و شکنجه بود.

خبرنگار نیویورک تایمز که ۴روز بعد در محوطه آن زندان با مصطفی دیدار کرده، می‌نویسد که حداقل جنازه ۵۰نفر در آن‌جا بود؛ این وکیل آنها را می‌شناخت؛ او گفت، تنها بعد از این کشتار، اهمیت چیزی را که ۲ساعت قبل از شروع وقایع دیده بود فهمید. یک افسر به در زندان رسید؛ در محوطه زندان یکی از زندانبانها به مصطفی گفت، این خمیس جوانترین پسر قذافی است که به وحشیگریش شناخته می‌شود.
او می‌گوید: زندانبان به من گفت، خمیس فرمان آزادی نهایی شما را امضا می‌کند! و بعد خندید.

در آن زمان آخرین نبرد جنگ داخلی لیبی به پایان رسیده بود. در آن ایام، تعداد زیادی از زندانیان -شاید صدها تن- در مکانهای موقت مثل زندانی که مصطفی در آن بوده، اعدام شدند. بسیاری از آنها حتی رزمنده هم نبودند، بلکه شهروندانی بودند که در آخرین روزها، دستگیر شده بودند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات