728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا به‌دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شد

-

هادی عابدي باخدا
هادی عابدي باخدا
وخامت شدید حال زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا و انتقال او به یکی از بیمارستانهای شهر رشت.
وضعیت جسمی‌زندانی سیاسی هادی (همایون) عابدی با خدا از چند روز گذشته رو به وخامت گراییده بود و وضعیت جسمی او به حدی وخیم شده بود که ناچار شدند او را از زندان لاکان رشت به بیمارستان منتقل کردند. او به‌دلیل عفونت شدید کلیه و مثانه دچار تب لرز شده بود و این حالت به حدی شدید بود که جان او را در معرض خطر جدی قرار داده بود. بازجویان وزارت اطلاعات چند روز در این مورد تعلل کردند و از انتقال وی به بیمارستان ممانعت به‌عمل می‌آوردند.

در حال حاضر وضعیت جسمی وی حاد می‌باشد و تغییر چندانی در شرایط وی ایجاد نشده است و هنوز هم خطر جدی جان او را تهدید می‌کند.
زندانی سیاسی هادی عابدی با خدا توسط بابایی رئیس شعبه‌ی ۱ دادگاه انقلاب در سال ۸۸ محکوم به ۲سال زندان شد و آبان ماه ۸۸ به زندان لاکان رشت منتقل شد. او به‌دلیل شرایط حاد جسمی قادر به تحمل حبس نیست. پزشک قانونی، بهداری زندان و سایر مراکز پزشکی معالج وی این مسأله را مورد تأیید کتبی قرار دادند و خواستار آزادی وی هستند. اما بازجویان وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب بدون توجه به توصیه‌ی پزشکان و شرایط حاد این زندانی او را هم‌چنان در زندان نگه‌داشته‌اند و هر بار با وخامت شدید حال وی، او را به بیمارستان با هزینه‌ی خودش منتقل می‌کنند و پیش از بهبودی کامل وی را دوباره به زندان بازمی‌گردانند.
زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا از زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰ می‌باشد که هنگام دستگیری، پاسداران به وی شلیک کردند که از ناحیه نخاع مورد اصابت گلوله آنها قرار گرفت و دچار قطع نخاع گردید. او از آن زمان تا به‌حال قادر به حرکت نیست و با کمک صندلی چرخ دار حرکت می‌کند. اصابت گلوله باعث آسیب رساندن به سایر اندامهای وی گردید که از جمله‌ی آن کلیه و از کار افتادن کامل مثانه است.