728 x 90

قیام ایران-شماره ۲۴۵

تظاهرات کشاورزان در اصفهان و بازنشستگان در تهران و مشهد

دبیرخانه شورای ملی مقاومت
دبیرخانه شورای ملی مقاومت

روز چهارشنبه ۱۲دی بازنشستگان در تهران و مشهد و کشاورزان در اصفهان در اعتراض به ظلم و ستم رژیم آخوندی و وضعیت وخیم معیشتی خود و عملی نشدن وعده‌های فریبکارانه رژیم دست به تظاهرات زدند.

در تهران گروه کثیری از بازنشستگان در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند: بازنشسته به‌پا خیز، علیه ظلم و تبعیض؛ دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند؛ تا حقمان نگیریم، از پا نمی‌نشنیم؛ مجلس به این بی‌غیرتی، هرگز ندیده ملتی؛ فریاد، فریاد از اینهمه بیداد؛ اسلام را پله کردند، مردم را ذله کردند؛ معلم زندانی آزاد باید گردد؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد؛ ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه؛ ما همه با هم هستیم؛ تورم، گرانی، جواب بده روحانی؛ همزمان در مشهد نیز بازنشستگان تجمع کردند و خواستار مطالبات برحق خود شدند.

در اصفهان هزاران تن از کشاورزان محروم در پل خواجو و بستر رودخانه خشک شده زاینده رود تجمع کردند. آنها خواستار حق‌آبه خود و باز کردن آب به زاینده رود شدند و به‌عملی نشدن وعده‌های فریبکارانه رژیم اعتراض کردند. معترضان که زنان در آن حضور چشمگیری داشتند، سپس در محاصره نیروهای سرکوبگر و با عقب راندن صفوف فشرده مزدوران، به سمت ۳۳پل راهپیمایی کردند. شماری از معترضان با نشستن در کف خیابان، از پیشروی نیروهای ضدشورش جلوگیری کردند. شماری از کشاورزان نیز از خوراسگان به سمت پل خواجو راهپیمایی کردند. آنها شعار می‌دادند: مرگ بر ستمگر، درود بر کشاورز؛ کشاورز می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد؛؛ نصرو من الله و فتح غریب، مرگ بر این دولت مردم فریب؛ حتی اگر بمیریم، حقابه را می‌گیریم؛ آب زاینده رود حق مسلم ماست؛ ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما؛ روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؛ این‌ همه بی‌عدالتی هرگز ندیده؛ نیروی انتظامی به هوش باش،زحمتکشیم نه اوباش؛ ننگ ما ننگ ما صدای و سیمای ما.

حرکت اعتراضی کشاورزان در حالی برگزار شد که رژیم با گسیل گله‌های نیروی ضدشورش و لباس‌شخصیها و دیگر عوامل سرکوبگر خود و همچنین استقرار ماشینهای آبپاش و زرهی درصدد بود از برپایی این تظاهرات جلوگیری کند. رژیم در این منطقه خط اینترنت را به‌شدت کند کرده بود تا مانع برقراری ارتباطات کشاورزان با یکدیگر شود و گوشی‌های همراه معترضان را نیز ضبط می‌کرد.

مأموران سرکوبگر با تیراندازی هوایی و دستگیری شماری از کشاورزان درصدد بودند از پیشروی آنها جلوگیری کنند. مردم در مقابل این وحشیگریها مقاومت کرده و شعار بیشرف، بی‌شرف سر دادند. آنها از سخنرانی یکی از کارگزاران رژیم که برای فریب دادن کشاورزان به صحنه آمده بود، جلوگیری کردند.

خانم مریم رجوی به بازنشستگان شریف در تهران و مشهد و دیگر شهرهای کشور و کشاورزان غیرتمند و زحمتکش اصفهان که علیه ستم و تبعیض نظام آخوندی به‌پا خاسته‌اند،‌ درود فرستاد و گفت نیروهای سرکوبگر با بسیج سرکوبگرانه و اعمال محدودیتها و بازداشت معترضان بیهوده تلاش می‌کنند این اعتراضات را متوقف کنند. وی عموم هم‌میهنان به‌ویژه زنان و جوانان را به حمایت از این اعتراضها فراخواند و گفت: اعتراضات، تظاهرات و خیزشهای اقشار مختلف مردم دوشادوش کانونهای شورشی تا پیروزی نهایی ادامه می‌یابد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲دی ۱۳۹۷(۲ژانویه ۲۰۱۹)

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات