728 x 90

قحطي و خشكسالي,

سیل قحطی‌زدگان سومالی به سوی کنیا

-

قحطی‌زدگان سومالی
قحطی‌زدگان سومالی
روزانه هزاران نفر از قحطی‌زدگان سومالی به امید دریافت کمک سازمانهای امداد بین‌المللی وارد کنیا می‌شوند.
یکی از پناهجویان می‌گوید همه اموالش را در راه دزدیدند...
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7516e56f-d368-46f6-ad0c-4d641ed98fbc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات