728 x 90

حمله به دو زندانی سیاسی توسط اجیر‌شدگان در زندان ارومیه

حمله به دو زندانی سیاسی توسط اجیر‌شدگان در زندان ارومیه
حمله به دو زندانی سیاسی توسط اجیر‌شدگان در زندان ارومیه

ساعت ۸صبح روز دوشنبه ۱۳مرداد ۱۳۹۹ شش نفر از اجیرشدگان رئیس زندان مرکزی ارومیه، به نامهای وحید افشارنیا (وکیل بند)، علی تیموری، فرهاد طلسچی، رضا تقی پور، امیر شیرخدا و وحید محمدی در بند یک و دو سلامت این زندان به دو زندانی سیاسی به نامهای سالار صدیقی همدانی و ابراهیم خلیل صدیقی همدانی حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند که باعث جراحت این دو زندانی شد.

گفتنی است که آقای ابراهیم خلیل ۶۰ساله بیمار بوده و در وضعیت جسمی نامناسبی قرار دارد.

این حمله و هجوم تحت فرمان و نظارت امیر بیگی مدیر داخلی و دستور رئیس زندان انجام شده است.

خبرها حاکی است که پس از جراحت این دو زندانی سیاسی، به جای تنبیه مهاجمین، دو زندانی سیاسی مجروح را بدون هیچ رسیدگی و درمانی، برای شکنجه به قرنطینه زندان منتقل کرده‌اند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/13d43349-592e-4e85-b5d2-e9db8183dd76"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات