728 x 90

-

خاصه خرجی‌های دیکتاتوری منفور آخوندی و بی‌توجهی دولت تاجیکستان

-

تاجیکستان
تاجیکستان
یک رسانه حکومتی فاش ساخت با وجود تلاشهای دیکتاتوری منفور آخوندی همراه با خاصه خرجی برای جلب نظر کشورهای همسایه، به بهانه نوروز، دولت تاجیکستان با اتخاذ اقداماتی روابطش را با رژیم محدودتر می‌کند.

رسانه حکومتی تابناک رئیس‌جمهور تاجیکستان را به تقابل با دیکتاتوری آخوندی متهم کرد و نوشت: گزارش رسیده حاکی از این است که «امامعلی رحمان»، رئیس‌جمهور تاجیکستان درصدد است که روابط کشورش با ایران را به‌خاطر ترس از نفوذ و قدرت گرفتن اسلام گراها محدودتر کند.

این رسانه حکومتی افزود: علاوه بر این دولت تاجیکستان با اعلام نگرانی از وجود دانشجویان این کشور که در ایران و در مدارس دینی تحصیل می‌کنند، درصدد هستند این دانشجویان را که حدود ۱۵۰۰نفر تخمین زده می‌شوند، به کشور برگردانند.

رسانه حکومتی تابناک نوشت: هر چه ایران اصرار به همگرایی در قالب نوروز داشته باشد و تاجیکستان میل به فاصله گرفتن از ایران، هیچ همگرایی موثری صورت نخواهد گرفت، ... لذا سکوت ایران در قبال چنین رفتارهایی و تنها برجسته کردن نوروز، بدون این‌که ثمره واقعی برای ایران داشته باشد، در درازمدت منفعتی را عاید ایران نخواهد کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات