728 x 90

-

پرده برداری از نماد ساعت شمار المپیک ۲۰۱۲ لندن

-

مسابقات المپیک
مسابقات المپیک
پانصد روز مانده به شروع بازیهای جهانی المپیک، شب گذشته در میدان مشهور ترافالگار، مسئولان برگزار کننده‌این مسابقات جشن گرفتند. در این مراسم از نماد ساعت شمار المپیک دوهزارو دوازده پرده‌برداری شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9c1c3dd0-5568-4dd5-ab29-7a931703ed43"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات