728 x 90

قیام ایران – شماره ۴۸

انتشار اسامی ۳۰تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

فراخوان به شورای امنیت ملل ‌متحد برای اقدام فوری به‌منظور توقف کشتار و اعزام هیات حقیقت‌یاب به ایران

 

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۳۰تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را اعلام کرد. به این ترتیب تاکنون اسامی ۳۸۰تن از شهیدان سرفراز قیام که ۱۸۹شهر کشور را در برگرفت، منتشر شده است. شمار شهیدان قیام بیش از ۱۰۰۰تن است. شمار زیادی از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸سال در میان شهیدان به چشم می‌خورند.

 

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، شورای امنیت ملل ‌متحد را به محکوم کردن این کشتار بزرگ که یکی از هولناک‌ترین جنایات قرن بیست و یکم است فراخواند و خواستار اعزام یک هیأت حقیقت‌یاب برای بازدید از زندانها و دستگیرشدگان به ایران شد. وی گفت: اقدام فوری برای توقف جنایت علیه بشریت در ایران جزیی از فلسفه وجودی ملل ‌متحد و شورای امنیت است. بی‌عملی در مقابل این قتل‌عام بی‌سابقه غیرقابل توجیه است و از سوی رژیم ایران به‌مثابه چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی می‌شود و زخمی عمیق بر وجدان بشریت باقی می‌گذارد.

 

اسامی ۳۰تن دیگر از شهیدان به شرح زیر اعلام شد:

۱- خرمشهر محسن محمد پور

۲- خرمشهر محسن نجل علی منیعات

۳- میناب حسین ترکمانی

۴- میناب محمد جلالی

۵- اهواز رضاداراب پور

۶- اهواز معصومه داراب پور

۷- شیراز کیانوش قرداشی

۸- شیراز کامبیز قرداشی

۹- شیراز مجید ریحانی

۱۰- شیراز حمید ریحانی

۱۱- شیراز هاشم زارع

۱۲- شیراز وحید ترابی

۱۳- شیراز فرشاد میری

۱۴- کرمانشاه غلام تابزر

۱۵- کرمانشاه مسعود مرادی

۱۶- کرمانشاه منوچهر فتحی

۱۷- کرمانشاه علی القاسی

۱۸- کرمانشاه وحید فتحی

۱۹- کرمانشاه محمد نادری

۲۰- کرمانشاه هوشنگ کریمی

۲۱- کرمانشاه سعید امیری

۲۲- کرمانشاه رضا محمودی

۲۳- کرمانشاه سعید بیژ

۲۴- کرمانشاه حشمت مرادی

۲۵- کرمانشاه خسرو کریمی

۲۶- کرمانشاه محمود رضایی

۲۷- کرج فرخ غفاری

۲۸- اندیمشک شفیع بازتاب

۲۹- اندیمشک علی اسفندیاری

۳۰- اراک فرهاد میری

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶آذر۱۳۹۸(۷دسامبر ۲۰۱۹)