728 x 90

اعتراضات دانشجويي,قيام تا پيروزي - اسفند ماه,

اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود ادامه دارد

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه  شاهرود - آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شاهرود - آرشیو
در پی اعمال محدودیتهای فراوان برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود، مسئولان دانشگاه صنعتی شاهرود در اقداماتی جدید تصمیم به افزایش ۵ برابری قیمتهای غذا و هم‌چنین کشیدن حصارهایی برای تفکیک جنسی دانشجویان این دانشجویان پرداخته‌اند. همزمان با این اقدامات صدها تن از دانشجویان این دانشگاه به اعتصاب غذا و تجمع در مقابل ساختمانهای اصلی دانشگاه پرداخته‌اند که با گذشت ۳ روز هم‌چنان با پافشاری دانشجویان به قوت خویش باقی است. بنابر گزارشات دریافتی، مسئولان دانشگاه صنعتی شاهرود با نصب اطلاعیه‌ای اعلام داشته‌اند که از تاریخ ۱۴ فروردین سال ۹۰ که غذای دانشجویان با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد شد.
بنابر این گزارشها، بعد از مطلع شدن دانشجویان از مفاد اعلامیه که در ظهر روز شنبه ۱۴اسفند صورت گرفت، روز یکشنبه دست به اعتراض زدند که طی آن حدود ۱۰۰نفر با سر دادن شعار هایی خواستار عدم تغییر قیمت غذای دانشگاه و پاسخگویی مسئولان دانشگاه شدند.
بر اساس این گزارشها، مجدداً این دانشجویان روز دوشنبه مورخ ۱۶اسفند از ساعت ۱۱: ۳۰ ظهر دست به اعتراض زدند، که با استقبال دانشجویان روبه‌رو شد و دانشجویان با چیدن ظروف غذای خود در صحن دانشگاه و تجمع در مقابل ساختمان مرکزی (اداری) دانشگاه اعتراض خود را اعلام داشتند
این گزارشها می‌افزاید، در شامگاه (ساعت هفت شب) روز دوشنبه مسئولان دانشگاه با حضور در مسجد دانشگاه به پاسخگویی به دانشجویان پرداخت که مدعی بودند که ما به علت کمبود بودجه و بودجه تعیین شده از طرف وزارت علوم توانایی تأمین غذای دانشجویان را با غذای قبلی نداریم و مجبور به گران کردن آنها هستیم و هم‌چنین گفتند که هرگونه تجمعی غیرقانونی است و با آنها برخورد خواهد شد.
اعتراض دانشجویان در روز سه‌شنبه با تهیه طومار و امضا کردن آن ادامه پیدا کرد.
لازم به ذکر است که دانشجویان بسیجی از امضا کردن این طومار سر باز زدند، هم‌چنین با شروع ترم جدید مسئولان دانشگاه دیواری را در مرکز کامپیوتر این دانشگاه کشیدند که باعث جدا سازی دختران از پسران بشود
و این کار باعث بروز نارضایتی‌هایی بین دانشجویان پسر و دختر شده است.
در پی این تصمیمهای جنجال برانگیز مسئولان دانشگاه، شورای صنفی دانشگاه صنعتی شاهرود و کانون عدالت خواهی قسط نیز هر کدام به‌طور مجزا بیانیه‌هایی صادر کرده‌اند.