728 x 90

نمای روز ـ بحث امروز بحث بود و نبود است

یک کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به نفرت عمومی و شورش جوانان، نسبت به شعله‌ور شدن آتش قیام هشدار داد

حسین راغفر ـ‌کارشناس اقتصادی رژیم:

قیمت ارز را همین‌طور می برند بالا این جامعه امکان بقا ندارد

این سیاست‌ها واقعاً سیاست‌های نابود کننده کل جامعه است بنظرم دیر یا زود صدای مردم به اشکال مختلف درخواهد آمد ما اشکال مختلف شورش را شاهد هستیم

ممکن مردم به کف خیابان‌ها کشیده بشود

تلویزیون رژیم ـ مجری ـ ۱۲مهر:

چرا باید تاب بیاوریم چرا باید این شرایط را تحمل کنیم این شرایط را کی به‌وجود آورده!

محسن قدمی: همین را می گویم یک وقتی بود ما می گفتیم حقوق کارگران رو یک و فلان بکنید ۳میلیون حالشان خوب میشه الآن داریم به شما می گوییم آقا ارزش پول ملی تا حدی پایین آمده که با همین ۱۰میلیون هم سخت است

تلویزیون رژیم ـ علی‌اکبر رضایی ـ ۱۲مهر:

متأسفانه یک روزی مثلا تو این کشور ارزشها بر اساس این بود که کی زودتر می‌رود روی مین امروز ارزشها تبدیل شده به این‌که کی زودتر بقیه را می‌فرستد روی مین

یک روزنامه حکومتی ضمن اعتراف به خشم فشرده و انفجاری مردم نوشت:

روزنامه مستقل ـ ۱۴مهر

آیا جامعه ایرانی سزاوار این همه بی‌سر و سامانی است؟ چه کسانی مسئول هدر رفت عمر و سوهان روح و روان مردمند؟ طبقه متوسط در حال احتضار بوده و نوکیسه‌گان در حال انسجامند.

روحانی ـ ۱۴مهر

خدمت ما تا روز آخر و ساعت آخر این دولت مثل روز اول ادامه خواهد یافت!

کار به جایی رسیده که رسماً می‌گویند بحث امروز بحث بود و نبود است.

حسین راغفر ـ‌کارشناس اقتصادی رژیم

مسولین عالی‌رتبه این کشور باید تصمیم بگیرند می خواهند بمانند این نظام می خواهد بماند یا می خواهد برود

تصمیم نهایی را مردم و جوانان شورشگر می‌گیرند.

پاسخ به‌زودی در کف خیابان داده خواهد شد