728 x 90

اعدام زندانيان سياسي,

کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی آقایی را قویاً محکوم می‌کند

-

کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد
کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد
کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد، اعدام دو زندانی برجستهٴ سیاسی ایرانی که در روز دوشنبه بیست‌و چهارم ژانویه صورت گرفت را به قویترین بیان محکوم می‌کند.
جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی در سحرگاه امروز به جرم ”محاربه“ یا ”جنگ علیه خدا“، حلق آویز گردید. این اعدامها نتیجهٴ مستقیم ارتباط آنها با گروه اصلی اپوزیسیون ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و دیدار بستگانشان در کمپ اشرف در عراق بوده است. دفتر دادستانی تهران گفت که این دو مرد تصاویر و پلاکاردهایی را که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران بوده را توزیع و از اعتراضات ضدحکومتی عکس و فیلم تهیه نموده هم‌چنانکه به نفع گروه مذکور شعار سر داده‌اند. دادستانی تهران افزود که آقای کاظمی اعتراف کرده است که عکسهایی را نصب کرده که در حمایت از اعضای این سازمان بوده و هم‌چنین از اعتراضات در میدان آزادی و خیابان انقلاب در تهران فیلم تهیه نموده و با بستگان بعضی از اعضای سازمان مجاهدین که در کمپ اشرف به‌سر میبرند، مصاحبه هم نموده است.

اعدامهای امروز به‌دنبال اعدام علی صارمی، ۶۳ساله، یکی از برجسته‌ترین زندانیان سیاسی ایران که در دسامبر در زندان اوین صورت گرفت، انجام شد. علی صارمی ۲۴سال از عمر خود را در پشت میله‌های زندان سپری کرده بود. تنها جرم وی دیدار فرزندش در کمپ اشرف و حمایت صلح جویانه‌اش از سازمان مجاهدین بوده است.

رژیم بیرحم آخوندی با اعدام این مردان بیگناه نشان داده است که حتی حاضر به نقض قوانین قرونوسطایی خودش هم هست. مردان بیگناه، زنان و جوانان را در راستای یک تلاش بیهوده برای مهار کردن تنشهای در حال غلیان جامعه و هم‌چنین عزم میلیونها جوان ایرانی برای تغییر رژیم را در خفا و در ملاءعام اعدام می‌کند. این رژیم به‌طور فزاینده‌یی از نیروی بالقوهٴ سازمان مجاهدین برای بسیج جوانان ایران برای حضور در اعتراضات ضدحکومتی هراس داشته و از این‌که اشرف تبدیل به نقطهٴ امید و آمال میلیونها ایرانی که فریاد آزادی سر می‌دهند، شده است، وحشت دارد.

کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد، از وزارت‌خارجه و کشورهای مشترک‌المنافع می‌خواهد تا با اقدام عاجل خود از اعدام سایر زندانیان سیاسی در ایران سریعاً جلوگیری کنند، خصوصاً آنهایی که به‌دلیل داشتن ارتباط با اعضای اپوزیسیون، مجاهدین خلق ایران در کمپ اشرف، در معرض خطر فوری قرار دارند.

کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد
۲۴ژانویه.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/10f44e8e-0b20-4bd1-a9f9-1b6f3a7b3249"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات