728 x 90

استيناف ليست,

زندانیان اوین با شنیدن خبر حکم دادگاه استیناف واشنگتن به جشن و شادی پرداختند

-

زندان اوین
زندان اوین
زندانیان زن هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در شکنجه‌گاه اوین، با شنیدن خبر حکم دادگاه استیناف واشنگتن مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین، به جشن و شادی پرداختند.

بنا‌به گزارشهای دریافتی روز اعلام حکم دادگاه استیناف واشنگتن، زندانیان زن در حیاط زندان مشغول ورزش بوده‌اند که این خبر را از طریق رادیو و یا تلویزیون رژیم می‌شنوند. با شنیدن این خبر زندانیان به جشن و شادمانی می‌پردازند.

بنا‌به این گزارش زندانیان عادی نیز همراه زندانیان هوادار سازمان مجاهدین به جشن، شادی و پایکوبی می‌پردازند. دژخیمان زندان که از این حرکت زندانیان مجاهد به وحشت افتاده بودند، آنها را به بند بازگردانده و نمی‌گذارند بیرون بیایند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/806ff3b1-49aa-4bb7-ac45-796d496dc639"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات