728 x 90

گزارش تلویزیون اس.ار.اف. سوئیس: پرونده قتل کاظم رجوی به‌عنوان بخشی از یک نسل‌کشی احتمالی باید بار دیگر در سوئیس گشوده شود

گزارش تلویزیون اس.ار.اف. سوئیس: پرونده قتل کاظم رجوی به‌عنوان بخشی از یک نسل‌کشی
گزارش تلویزیون اس.ار.اف. سوئیس: پرونده قتل کاظم رجوی به‌عنوان بخشی از یک نسل‌کشی
  • گزارش تلویزیون اس.ار.اف. سوئیس
  • پرونده قتل کاظم رجوی به‌عنوان بخشی از یک نسل‌کشی احتمالی علیه هزاران نفر از اپوزیسیون ایران باید بار دیگر در سوئیس گشوده شود و به‌این ترتیب این پرونده دوباره فعال شده است.
  • طبق نتیجه تحقیقات۱۳نفر که همهٔ آنها پاسپورت‌های دیپلماتیک داشتند در آماده‌سازی و قتل کاظم رجوی دست داشتند. جوخهٔ مرگ بارها در سال۱۹۸۹ از ایران به‌سوئیس پرواز کرده بود.
  • این حقوقدان و استاد دانشگاه در سوئیس با کارزارهایی خستگی‌ناپذیر علیه نقض حقوق‌بشر و شکنجه و بازداشتهای خودسرانه فعالیت می‌کرد.
  • سفیر وقت رژیم در سازمان ملل او را به‌بدترین اقدام انتقام جویانه تهدید کرد.
  • کاظم رجوی بارها به‌ترور تهدید شد و در ۲۴آوریل۱۹۹۰ تهدیدها عملی شد.

 

گزارش تلویزیون اس.ار.اف. سوئیس

مجری: اولین قسمت سریال ما، با یک قتل در سال۱۹۹۰ آغاز می‌شود. یک جوخهٔ مرگ ۱۳نفری در شهر کوپه در کانتون وو، مبارز اپوزیسیون ایران کاظم رجوی را ترور می‌کند. قتل با مأموریت علیه یک مخالف رژیم ایران در خاک سوئیس. چرا که کاظم رجوی در سوئیس پناهنده شده بود. تحقیقات به‌این نتیجه رسید که سرویس مخفی (رژیم) ایران مسؤل این قتل بوده است. اما هیچ‌کس به‌دست عدالت سپرده نشد. امروز سیاست و دستگاه قضایی سوئیس بار دیگر این پرونده را باز می‌کنند. مریم راینهارد جزئیات را گزارش می‌کند.

گزارشگر: رد پای یک قتل سیاسی. در شهر کوپه در کانتون وو، یک جوخهٔ مرگ (رژیم) ایران در آوریل۱۹۹۰ مخالف رژیم کاظم رجوی را در مقابل محل سکونتش به‌ضرب گلوله به‌قتل می‌رسانند. بهزاد نظیری همکار کاظم رجوی است. آنها با هم علیه نقض حقوق‌بشر در ایران مبارزه می‌کردند. ۳۰سال پس از این سوءقصد، او ما را به‌سمت محل وقوع قتل هدایت می‌کند. جان‌باختن کاظم رجوی هنوز وی را به‌شدت متأثر می‌کند.

بهزاد نظیری: هر سال من متأثر می‌شوم؛ از سال۱۹۹۰ هر سال در تاریخ ۲۴آوریل. کاظم رجوی یک سمبل بود. ایرانی‌ها او را شهید بزرگ حقوق‌بشر می‌نامند.

گزارشگر: مقاومت در برابر رژیم ایران سرنوشت او را مشخص کرد. کاظم رجوی در مسیر خود به‌سمت خانه‌اش است. به‌فاصلهٔ کمی قبل از رسیدن به‌مقصد یک ماشین به‌وی نزدیک می‌شود. یک مانور سبقت‌ گرفتن شروع می‌شود و ماشین رجوی بارها از پهلو کوبیده می‌شود. رجوی تلاش می‌کند از دست ماشینی که وی را تعقیب می‌کند، خلاص شود، اما تلاشها بی‌نتیجه است. به‌ناگهان در برابر رجوی ماشینی قرار می‌گیرد که مسیر وی را می‌بندد. وی به‌ضرب گلوله کشته می‌شود.

کاظم رجوی که بود؟ این حقوقدان و استاد دانشگاه از تبعید در سوئیس، علیه نقض حقوق‌بشر در ایران مبارزه می‌کرد. علیه بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه. او با کارزارهایی به‌نحوی خستگی‌ناپذیر، توجهات را به‌نقضهای حقوق‌بشر در ایران جلب می‌کرد.

دکتر کاظم رجوی: «شکنجه به‌طور سیستماتیک توسط این رژیم استفاده می‌شود تا هر فرد مخالف را به‌طور فیزیکی از بین ببرد».

گزارشگر: او بارها به‌ترور تهدید شده بود. در ۲۴آوریل۱۹۹۰، این تهدیدات عملی شد. این قتل آشکارا از مدتها قبل طراحی شده بود. جوخهٔ مرگ بارها در سال۱۹۸۹ از ایران به‌سوئیس پرواز کرده بود، با این هدف که در برابر خانهٔ این مبارز اپوزیسیون ایران علیه او جاسوسی کنند.

بهزاد نظیری: علائمی وجود داشت که او به‌زودی به‌قتل می‌رسد طرح برای ترور کاظم رجوی در خانه‌اش در نهایت منتفی شد. طرح‌های متعدد ترور وجود داشت. همهٔ این موارد در اسناد پرونده موجود است و من برایتان داستان‌سرایی نمی‌کنم. سرانجام جوخهٔ مرگ تصمیم گرفت او را در ماشین به‌قتل برساند. این به‌نظر آنها مؤثرترین طرح می‌آمد.

گزارشگر: او از این ماشین که قاتلان کرایه کرده بودند به‌قتل رسید. آنها به‌عنوان یک رد پای غیرقابل شناسایی دو کلاه سیاه جا گذاشتند که نشانه‌یی از این است که سرویس مخفی (رژیم) ایران پشت این سوءقصد قرار داشته است. اما (رژیم) ایران هر گونه ارتباط با این سوءقصد را رد می‌کند. عاملان این قتل توسط دولت آن موقع پوشش داده می‌شدند. تحقیقات به‌این نتیجه رسید که ۱۳نفر در اقدام برای آماده‌سازی و قتل کاظم رجوی دست داشتند و همهٔ آنها پاسپورت‌های دیپلماتیکی در اختیار داشتند که حکومت ایران فقط به‌کسانی اعطا می‌کرد که در مأموریت رسمی بودند. قاتلان به‌این ترتیب توانستند بدون این‌که کسی متوجه شود فرار کنند. ۲سال بعد در فرانسه، دو نفر از مظنونان این قتل دستگیر شدند. فرانسه بارها به‌سوئیس وعدهٔ استرداد آنها را می‌دهد. اما آن آنها آزاد می‌شوند و می‌توانند بدون هیچ مشکلی به تهران برگردند. قتل و تهدیدات علیه شخصیت‌های اپوزیسیون پس از ۳۰سال هنوز واقع می‌شود. بهزاد نظیری مبارز اپوزیسیون ایران در مسیر خود به کاخ ملل در ژنو است. او در اینجا تهدیدات مرگ علیه کاظم رجوی را به‌خاطر می‌آورد.

بهزاد نظیری: من بارها متوجه شده بودم که او توسط دیپلماتها تهدید می‌شد. هم‌چنین توسط سفیر وقت (رژیم) ایران در سازمان ملل؛ او دکتر کاظم را به‌بدترین اقدام انتقام جویانه تهدید کرد.

گزارشگر: دیپلمات پیشین سازمان ملل (کاظم) رجوی مرعوب نشد و به‌مبارزه خود ادامه داد. او درد و رنج‌های بیش از حد زیادی را در خانوادهٔ خودش تجربه کرده بود. خواهر وی اعدام شده بود. برادر وی رهبر گروه مسلح ایرانی به‌نام سازمان مجاهدین خلق بود. رجوی‌ها علیه دستگیریهای خودسرانه و شکنجهٔ رژیم آخوندی مبارزه می‌کردند.

از نظر تاریخدان آدریان هنی Henni، این پرونده بخشی از سلسله‌ ترورهای رژیم ایران علیه افراد اپوزیسیون است. تعقیب سیستماتیک شخصیت‌های اپوزیسیون از مجاهدین خلق در تبعید، تا به‌امروز ادامه دارد.

آدریان هنی، تاریخدان: مبارزه بین مجاهدین خلق و حکومت ایران در خاک اروپا مانند گذشته ادامه دارد. به‌طور مثال در تابستان۲۰۱۸، حکومت ایران تلاش کرد یک حملهٔ بمب‌گذاری علیه یک گردهمایی رسمی مجاهدین در خارج پاریس انجام دهد. در آن مورد حتی یک دیپلمات رسمی دارای اعتبارنامه از وین شخصاً درگیر آن بود و به‌همین دلیل به‌حکم ۲۰سال زندان محکوم شد.

گزارشگر: نیلس دو داردل Nils de Dardel، وکیل و دوست دیرینهٔ کاظم رجوی است.

او مدت کوتاهی پیش، در برابر دادگاه یک موفقیت به‌دست آورد. پرونده قتل رجوی باید یک‌بار دیگر در سوئیس گشوده شود و این‌بار به‌عنوان بخشی از یک نسل‌کشی احتمالی علیه هزاران نفر از اپوزیسیون ایران.

نیلس دو داردل: در گام اول ما درخواست تمدید احکام جلب بین‌المللی ۱۳عامل قتل و وزیر اطلاعات وقت علی فلاحیان را دادیم. ما از پاییز گذشته منتظر تصمیم دادگاه فدرال هستیم.

گزارشگر: به‌این ترتیب پرونده قتل کاظم رجوی دوباره فعال شده است. الآن توپ در زمین دادگاه فدرال است. این برای اپوزیسیون ایران در تبعید یک پیروزی علیه به‌فراموشی‌سپرده شدن این پرونده محسوب می‌شود.

(تلویزیون اس.ار.اف سوئیس ۱۴۰۱۰۴۰۷)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5769aff0-7664-4a95-b3d1-5213cb565330"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات