728 x 90

-

اشرف، کانون جذب حمایتها، رو در روی رژیم فاشیستی مذهبی

-

شهر اشرف
شهر اشرف
در میان کشاکش‌های سیاسی عراق در امر انتخابات، حمایت احزاب و شخصیتهای مستقل این کشور از مجاهدان اشرف در برابر توطئه مشترک کمیته سرکوب اشرف در دولت عراق و رژیم آخوندی هم‌چنان ادامه داشت. حزب کمونیست عراق در حمایت از اشرف از جمله گفت، باندهای سپاه قدس با حمایت و پشتیبانی دستگاه نوری مالکی به عراق رخنه کرده و قرارگاه را به محاصره در آورده و از ورود نیازهای ضروری زندگی ممانعت به‌عمل می‌آورند. سفیان عباس دبیرکل تجمع حقوقدانان مستقل عراق، توطئه مشترک رژیم آخوندی و دولت عراق علیه ساکنان اشرف را شکست خورده دانست و گفت: فشارهایی که دولت عراق بر ساکنان اشرف که در تحریم کامل و وضعیتی مانند زندان به‌سر می‌برند و عناصر وابسته به اطلاعات ایران را به بهانه اینکه خانواده‌های ساکنان اشرف هستند به این قرارگاه اعزام کرده است چیزی جز یک نمایش شکست خورده و بی‌نتیجه نیست که هدف از آن حمایت رژیم ایران از دولت عراق در انتخابات فعلی است.

شیخ حارث الضاری رئیس هیأت علمای مسلمین عراق، اقدامات دولت عراق علیه ساکنان اشرف را محکوم کرد و آن را رفتاری غیرانسانی توصیف نمود.
در یک موج حمایت دیگر 10 سازمان و حزب از الجزایر، مراکش، تونس و بیش از صد تن از شخصیتهای سیاسی، دانشگاهی و اعضای جمعیتها و سازمانهای زنان و اعضای سندیکاهای این کشورها، طی بیانیه‌یی در همبستگی با مجاهدان اشرف تأکید کردند دولت عراق باید به قطعنامه پارلمان اروپا در مورد اشرف ملتزم شود و سازمان ملل‌متحد حفاظت اشرف را برعهده بگیرد.

از سوی دیگر هیل نشریه کنگره آمریکا مقاله‌ای به قلم لرد وادینگتون نماینده مجلس اعیان و وزیر کشور سابق انگلستان درج کرد و از جمله نوشت: بسیار تعیین کننده است که دولت اوباما برای مقابله با تهدیدات رژیم ایران مجاهدین را از لیست تروریستی خارج نماید.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b4bf5fc5-e004-466c-ae41-e692ca101da7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات