728 x 90

13 آبان,اعتراضات دانشجويي,

دانشجویان در دانشگاه کرج با نیروهای لباس شخصی درگیر شدند

-

تظاهرات ضدحکومتی مردم تهران-13 آبان
تظاهرات ضدحکومتی مردم تهران-13 آبان
به گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در ا دامه تظاهرات سراسری مردم ایران در روز13آبان امروز دانشجویان در دانشگاه کرج با نیروهای لباس شخصی درگیر شدند. این درحالی ا ست که رژیم در وحشت از تظاهرات مردم در تهران بعد از گذشت حدود 24ساعت از این تظاهرات، دسترسی به سرویس‌های ایمیل یاهو و گوگل را ناممکن کرده است.
روزگذشته رژیم با قطع کردن دسترسی مردم به سرویس‌های ایمیلشان سعی کرده بود تا در انعکاس اخبار و اطلاعات مربوط به تظاهرات این روز ممانعت ایجاد کند. درحال حاضر هم بعد از گذشت 24ساعت هم‌چنان دسترسی به سرویس‌های ایمیل یاهو و گوگل برای کاربران در تهران غیرممکن است و تنها از طریق نرم افزارهای رفع فیلتر و به سختی می‌توان وارد صندوق پست الکترونیکی شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات