728 x 90

بازاریان همدان در مقابل استانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند

اعتراض بازاریان همدان
اعتراض بازاریان همدان
امروز چهارشنبه بازاریان همدان در مقابل استانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پلمپ مغازه‌های خود از روز یکشنبه اقدام به تجمع در مقابل استانداری رژیم کرده و خواهان بازگشایی مغازه‌های خود هستند. طی روزهای گذشته مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به مغازه‌داران حمله کرده و ضمن ضرب و شتم آنان، عده‌یی را دستگیر کرده‌اند. خاطرنشان می‌شود استانداری رژیم در همدان بیش از 80 مغازه لباس فروشی را در این شهر پلمپ کرده که موجب بیکاری بیش از 250 نفر شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ecb3375e-028c-41a9-8561-829052985688"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات