728 x 90

خبرگزاری فرانسه: بازار اصلی سنتی تهران کماکان در اعتصاب بود

بازار اصلی سنتی تهران امروز یکشنبه کماکان در اعتصاب بود
بازار اصلی سنتی تهران امروز یکشنبه کماکان در اعتصاب بود
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: بازار اصلی سنتی تهران امروز یکشنبه کماکان در اعتصاب بود. خواست اعتصاب کنندگان این است که طرح افزایش مالیاتها که توسط احمدی‌نژاد به مدت دو ماه متوقف شده است به طور کامل ملغی شود. خبرنگار خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش داد: غرفه‌ها در بازار اصلی تهران بسته ماندند و مأموران نیروی انتظامی در این منطقه تهران گشت می‌دادند. در اصل بازار بسته بود و خریداران با دست خالی برمی‌گشتند. یک مغازه‌دار که نزدیک مغازه بسته خود ایستاده بود گفت بخاطر این افزایش مالیات افزایشی حدود 10 الی 15 درصد بر قیمت کالاها افزوده شده است به این خاطر ما خواهان لغو این قانون هستیم. با تعطیلی مغازه‌ها ما ضرر می‌کنیم اما اگر در این اعتصابمان موفق نشویم برای همیشه ضرر می‌کنیم. خبرگزاری فرانسه افزود: یک مصرف‌کننده ناراضی گفت امیدوارم بازاریها پیروز شوند و نه دولت. وی گفت در غیراینصورت با مالیاتهای جدیدی که دولت تعیین کرده بایستی همه چیز را با قیمت بیشتری خریداری کنیم. خبرگزاری فرانسه خاطرنشان کرد: بازارهای ایران نقش سیاسی و همچنین اقتصادی مهمی در این کشور ایفا می‌کنند. تجار بازار در سقوط رژیم شاه در 1979 با اعتصابات طولانی سهم بسزایی از خود نشان دادند. اعتصاب اخیر نشان دهنده نارضایتی قشر متوسط نسبت به سیاستهای احمدی نژاد است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/779725c9-5249-4583-8e73-05ccec5eeb0c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات