728 x 90

مغازه داران اصفهانی به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند

اعتصاب بازاریان در اصفهان همچنان ادامه دارد
اعتصاب بازاریان در اصفهان همچنان ادامه دارد
بنا به گزارشهای دریافتی اعتصاب بازاریان در اصفهان همچنان ادامه دارد و کلیه مغازه های اصفهان به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند. اعتصابیون اعلام کردند: تا تعیین لغو قانون افزایش مالیاتها بازار همچنان بسته خواهد بود. بنا به این گزارش در اصفهان تنها سوپرمارکتها باز هستند. خاطرنشان می شود روز چهارشنبه نیز تعداد زیادی از بازاریان اصفهان با تجمع در خیابان سپه و مقابل وزارت دارایی رژیم شعار می دادند یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم را برکن
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8b2e2411-60b8-42ee-86fd-222a9ea2624b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات