728 x 90

خبرگزاری فرانسه: بازاران در اعتراض به افزایش مالیاتها اعتصاب کردند

بازار اصفهان
بازار اصفهان
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از اعتراض بازاران در ایران گفت: مغازه‌داران در مراکز استانهای اصفهان، مشهد، تبریز در اعتراض به افزایش مالیاتها اعتصاب کردند. مغازه‌داران بازار اصلی تهران نیز روز چهارشنبه به این اعتراض پیوستند. برخی طلافروشیها و بخشهای نساجی نیز مغازه های خود را تعطیل کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f7ac5766-5ad3-49f7-b15b-b7e5a2e5d768"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات