728 x 90

سی و دومین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز/حمایت دانشجویان تربیت مدرس تهران و علوم پزشکی همدان

سی و دومین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و بیست و چهارمین روز تجمع آنان امروز سه‌شنبه ۲۰آذر ۹۷از مقابل استانداری خوزستان شروع شد. کارگران بنرهایی در دست دارند که روی آن نوشته شده است کارگران بیدارند از استثمار بیزارند.

کارگران کفن پوش در مقابل مسجد جزایری نماینده ولی فقیه ارتجاع در اهواز شعارهایی علیه  ظلم و بیداد رژیم آخوندی سردادند.

 

اعتصاب کارگران فولاد اهواز-شعار کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد 

 

 

اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز  با شعار هیهات مناالذله

 

اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز  با شعار الله اکبر و  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد با شعار.تورم گرانی پاسخ بده روحانی

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد با شعار.دولت به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی

اهواز.تظاهرات کارگران فولادبا شعار.حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون

اهواز تظاهرات کارگران فولاد با شعار ٰام الفساد اهواز همینجاست، همینجاست

اهواز. تظاهرات کارگران فولاد۲۰آذر۹۷

اهواز. تظاهرات کارگران فولاد۲۰آذر ۹۷

اهواز. تظاهرات کارگران فولاد۲۰آذر ۹۷

حمایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از کارگران فولاد اهواز:

حمایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از کارگران فولاد اهواز.

حمایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از کارگران فولاد اهواز.

 

 تصاویری از حمایت دانشجویان تربیت مدرس تهران از کارگران و معلمان اعتصاب کننده:

حمایت دانشجویان تربیت مدرس از کارگران و معلمان اعتصاب کننده

حمایت دانشجویان تربیت مدرس از کارگران و معلمان اعتصاب کننده

حمایت دانشجویان تربیت مدرس تهران از کارگران و معلمان اعتصاب کننده

حمایت دانشجویان تربیت مدرس تهران از کارگران و معلمان اعتصاب کننده

 

حمایت دانشجویان تربیت مدرس از کارگران و معلمان اعتصاب کننده

حمایت دانشجویان تربیت مدرس از کارگران و معلمان اعتصاب کننده

حمایت دانشجویان تربیت مدرس از کارگران و معلمان اعتصاب کننده

حمایت دانشجویان تربیت مدرس از کارگران و معلمان اعتصاب کننده

 

روز گذشته دوشنبه ۱۹آذر ماه کارگران فولاد در حالیکه کفن پوشیده بودند در مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند و سپس به تظاهرات در خیابانهای اهواز پرداختند. کارگران بر روی کفنهایشان نوشته بودند: می‌ایستیم می‌میریم ذلت نمیپذیریم.
کارگران زحمتکش در مقابل خانه و دفتر آخوند جزایری امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در استان خوزستان، روی زمین نشسته و خیابان را بستند.

همچنین در جلسه‌یی از کارگزاران فریبکار حکومتی، شماری از کارگران فولاد اهواز خشم و انزجار خود را از چپاول و ستم رژیم آخوندی که گارگران شریف و زحمتکش را به ستوه آورده ابراز کردند.

جمعی از کارگران تهران نیز به حمایت از کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کرده و دست به راهپیمایی زدند. کارگران شعار می دادند فولاد هفت تپه حمایتتان می کنیم.

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات