728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران+ فیلم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران
تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران
روز یکشنبه اول بهمن ماه؛ جمعی از غارت‌شدگان کاسپین در تهران ابتدا تصمیم داشتند که در مقابل دادسرای رژیم در تهران دست به تجمع بزنند که از این تجمع ممانعت به‌عمل آمد.

غارت‌شدگان نیز به مقابل شعبه کاسپین در دروازه دولت رفته و در آنجا تجمع کردند. غارت‌شدگان اقدام به خالی کردن زباله‌ها در مقابل ساختمان این شعبه کردند. در دست آنان نوشته‌هایی بود که بر روی آن نوشته شده بود؛ سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن

یکی از تجمع‌کنندگان طی صحبتهایی در این تجمع گفت:
از این تریبون به اطلاع حضرتی میرسانیم تک‌تک آحاد سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین که با مجوز بانک مرکزی همین دولت فخیمه، سرمایه خود را در زیرمجموعه اقتصادی مورد تأیید دولت سپرده کردند و با ترفند و تزویر و تخلفات ریز و درشت و متعدد بانک مرکزی همین دولت، سرمایه‌شان ۱۴ماه آزگار است که در اختیار افراد نامعلوم و به‌صورت مبهمی در معرض خطر قرار گرفته، آماده مناظره رودررو با امثال این افراد فرافکن هستند که تریبون مجانی و یکطرفه در اختیار شائبه‌های آنها قرار می‌گیرد.

بدیهی است فرافکنیهای یکجانبه عوامل دولت برای لاپوشانی اشتباهات و تخلفات بانک مرکزی بدون این‌که جرأت رودررویی مستقیم در مناظره با احدی از سپرده‌گذاران را داشته باشند خود گواه برحق بودن سپرده‌گذاران و نشانگر سو استفاده از مناصب دولتی و تریبونهای ویژه برای کوبیدن حق سپرده‌گذاران و میزان جرأت متخلفین در محاجات و مناظره با سپرده‌گذاران غارت شده در تریبونهای عمومی است

از نظر وزرای انتصابی دولتی، دست کردن در جیب میلیونها سپرده‌گذار با تزویر و صدور مجوز و جمع کردن اموال مردم و سو استفاده از منصب و قدرت دولتی جرم نیست؟ ولی تادیه تعهدات دولت در قبال مجوز صادره‌اش جرم است؟

سو استفاده از مقامی که توسط استفاده از حق محوله مردم ولی با واسطه و بدون ضابطه به بی‌کفایتان کذاب داده شده خاتمه خواهد یافت. حقی که به امثال شما کذابین برای خدمت دادیم و برای خیانت به کار میبرید، باز پس خواهیم گرفت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4909d3ba-5063-4cbc-8789-8ff6f0f43b38"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات