728 x 90

درگیری در کوت عبدالله اهواز و کشته شدن چندین پاسدار

درگیری در کوت عبدالله اهواز
درگیری در کوت عبدالله اهواز
بنا‌به خبرهای دریافتی از کوت عبدالله در اهواز؛ شنبه 16 دیماه 96 جوانان اهوازی و هموطنان لر این منطقه با یکدیگر متحد شده و در خیزش و قیام هستند.

آنها مورد حمله و هجوم نیروهای سرکوبگر رژیم و پاسداران قرار گرفته‌اند اما به دفاع از خود برخاسته و تا ساعت ۹ شب بوقت محلی؛ ۹تن از پاسداران را از پای درآورده‌اند.