728 x 90

اعزام مزدوران یگان ویژه رژیم به ورزنه اصفهان

یورش نیروهای یگان ویژه به کشاورزان ورزنه - آرشیو
یورش نیروهای یگان ویژه به کشاورزان ورزنه - آرشیو

مزدوران یگان ویژه رژیم آخوندی  روز یکشنبه 26فروردین  برای جلوگیری از تظاهرات کشاورزان به‌جان آمده اصفهانی در ورزنه، به‌سمت این منطقه حرکت کردند. بنا‌به گزارشهای دریافتی تعداد خودروهای ضدشورش اعزامی به سمت ورزنه حدود ۲۰خودرو یگان ویژه، به‌همراه 4اتوبوس  است.

بنا‌به خبر دیگری گله‌های مأموران سرکوبگر رژیم  روز یکشنبه در وحشت از استمرار تظاهرات اعتراضی کشاورزان و مردم اصفهان در فلکه خوراسگان مستقر شده‌اند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات