728 x 90

زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی بیست‌و‌دومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشت

زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی
زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی
زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی روز چهارشنبه 29آ‌ذر بیست و دومین روز اعتصاب خود را در زندان اردبیل پشت سر گذاشت. وی از روز چهارشنبه هشتم آذر در اعتراض به شکنجه دژخیمان دست به اعتصاب‌غذا زد. بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز سه‌شنبه ۲۸آ‌ذرماه زندانی سیاسی بلوچ صابر ملک رئیسی بعد از ۲۱روز شکنجه در سلولهای انفرادی زندان اردبیل به بند زندانیان سیاسی برگردانده شد. این زندانی سیاسی گفته است تا احقاق حقوق خود به‌عنوان یک زندانی سیاسی دست از اعتصاب برنخواهد داشت.

گزارشها حاکی است که در اثر شکنجه مستمر این زندانی طی این مدت او دچار مشکل جسمی شده و زندانبانان در حالی که او را با دست بند و پابند بسته بودند به سینه‌اش ضربه می‌زدند که در اثر آن دچار مشکل قلبی شده و به‌دلیل تداوم اعتصاب‌غذا به‌شدت ضعیف شده است.

از سوی دیگر مادر این زندانی بلوچ به‌دلیل نگرانیهای روزافزون از سرنوشت فرزند دربندش طی نامه‌یی خطاب به اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان ضمن طرح شکایت از مأموران زندان به‌دلیل ضرب ‌و شتم و رفتار غیرقانونی‌شان از مسئولان آن نهاد تصمیم‌گیرنده، خواستار انتقال صابر به زندان دیگر با شرایط مناسب شده بود.

گزارش می‌شود دیگر خانواده‌های زندانیان سیاسی این زندان از جمله ماهر کعبی، علی پژگل، شیر احمد شیرانی و نور احمد حسن زهی نیز از زمان قطع تماسها از هفته گذشته تاکنون در بی‌خبری کامل از وضعیت فرزندان خود به‌سر می‌برند. دژخیمان زندان اردبیل با بهانه‌های مختلف دست به قطع تلفن یا کم کردن زمان تماس زندانیان این زندانیان با خانواده‌هایشان می‌کنند و موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم می‌سازند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a68d4995-5c29-447a-b553-be4e93dc2ae1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات