728 x 90

کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه یکی از روسای شرکت هفت‌تپه را بیرون کردند

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه در حالی که پنجمین روز اعتصاب خود را سپری می‌کردند. یکی از روسای بخشهای شرکت را بیرون کردند.
این اعتصاب به‌رغم فشارها و تلاشهای تفرقه افکنانه عوامل رژیم، پنجمین روز خود را سپری کرد. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی از صبح امروز در محل حضور داشتند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d1dbbcc5-26cc-4f93-ade7-b019e66b5f30"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات