728 x 90

ایجاد سازوکار جدید میان آمریکا، اروپا، و کشورهای خلیج‌فارس برای مقابله با رژیم ایران

وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا

دانیل بنایم، قائم‌مقام دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک فاش کرد که برای رسیدگی به نگرانی‌های جهانی در خصوص فعالیت‌های منطقه‌یی رژیم ایران و برنامه اتمی این کشور، ساز و کاری جدید میان آمریکا، اروپا، و کشورهای خلیج‌فارس ایجاد شده است.
میدل‌ایست‌این۲۴ روز سه‌شنبه ۲۵آبان به‌نقل از شبکه الحره متعلق به آمریکا تأیید کرد، این سازوکار در جریان سفر یک هیأت آمریکایی به ریاست رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، به شماری از کشورها مورد بحث قرار می‌گیرد.
دانیل بنایم در ادامه گفت: هدف از این سفرها ارسال یک پیام قوی به جهان است که آمریکا و متحدان اصلی‌اش در اروپا و دوستان نزدیکش در خاورمیانه در کنار هم ایستاده‌اند.
ما در کنار هم ایستاده‌ایم که یک پیام روشن به رژیم ایران و هر کس که رژیم ایران را در این جریان حمایت می‌کند بفرستیم که باید به مسأله هسته‌یی رسیدگی کنید و نمی‌توانید بین ما تمایز قائل شود و باید با ما در کنار هم کار کنید تا هم به مسائل هسته‌یی و هم منطقه‌یی رسیدگی کنید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9b3b7053-4a05-4960-badb-7d174b2874c6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات