728 x 90

ایران: اعتراضات دانشجویی علیه نظام آخوندی به‌مناسبت ۱۶آذر

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
روزهای گذشته دانشگاههای مختلف کشور صحنه اعتراضهای دانشجویی علیه رژیم آخوندی به‌مناسبت روز دانشجو بود. رژیم ضددانشجو‌یی آخوندها به‌منظور جلوگیری از گسترش اعتراضات دانشجویان روز پنجشنبه ۱۶آذر را تعطیل اعلام کرد.

دانشجویان دانشگاه نفت آبادان در روز پنجشنبه ۱۶آذر در اعتراض به عدم پاسخگویی کارگزاران حکومتی به خواستها و اعتراضات دانشجویان دست به اعتصاب‌غذا زدند.

در روز ۱۴آذر دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، دانشگاه ملی (موسوم به بهشتی) و دانشگاه قم و نیشابور شاهد تجمعات اعتراضی دانشجویان با شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دانشگاه پولگردان، تضعیف زحمتکشان، آموزش رایگان، خواسته زحمتکشان» بود.

در سالن فردوسی دانشگاه تهران دانشجویان سخنرانی یک عامل رژیم را با شعارهای «دانشگاه پادگان نیست»، «ستاره دانشجو مدال افتخار است»، «دانشگاه زندان است، زندانها پادگان است»... مختل کردند. در دانشگاه قم نیز دانشجویان سالن را به هنگام سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس رژیم ترک کردند و اجازه برگزاری و ادامه جلسه را ندادند.

دانشجویان دانشگاه زنجان نیز با برپایی یک نمایشگاه عکس از مقاومت دانشجویی همراه با شعارهایی چون «جای دانشجو زندان نیست، دانشگاه پادگان نیست» روز دانشجو را گرامی داشتند. در ارومیه نیز دانشجویان در تجمع خود علیه تبعیض جنسیتی و پولی کردن دانشگاههای دولتی و فقر دانشجویان شعار سر دادند.

صبح روز دوشنبه ۱۳آذر نیز دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی و خوارزمی (تربیت معلم) و دانشگاه ملی با شعارهای «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، تبعیض جنسیتی محکوم است محکوم است»، «نه به تبعیض جنسیتی» و «دانشگاه پولکی شهریه زورکی»، «از بابل تا آبادان، سرکوب دانشجویان»، «خوابگاه دخترانه، زندان است، زندان است»، «آموزش رایگان حق مسلم ماست»، «تشکل وابسته، نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم» دست به تجمع و اعتراض زدند.

آنها هم‌چنین به فساد و غارت فراگیر و فقر و بیکاری و ناهنجاریهای ناشی از آن با شعارهای «هم مجلس، هم دولت، اتاق فرمان غارت»، «دولت اعتدالی، سفره مردم خالی است»، «مسکن و کار و درمان، آموزش رایگان، خواسته زحمتکشان»، «آموزش و سلامت، در خدمت تجارت»، «در دانشگاه بیگاری، بعد از تحصیل بیکاری» اعتراض کردند.

دانشجویان دانشگاه تهران گوشه‌یی از سرکوب، دستگیری و شکنجه و اعدام دانشجویان را با اجرای نمایش به تصویر کشیدند. عوامل اطلاعاتی رژیم در دانشگاه (حراست) این تجمع را مورد حمله قرار دادند و یکی از دانشجویان را بازداشت کردند. دانشجویان در اعتراض به این دستگیری یکصدا شعار می‌دادند: «دانشگاه پادگان نیست، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد».

دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان نیز در تجمع اعتراضی خود در روز ۱۱آذر، نسبت به برنامه فرمایشی روز دانشجو با حضور آخوند روحانی در این دانشگاه دست به اعتراض زدند. آنها شعار می‌دادند «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷آذر ۱۳۹۶ (۸دسامبر ۲۰۱۷)