728 x 90

نامه سرگشاده مادر زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی؛ فرزندم شکنجه شده است و امنیت جانی ندارد

زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی
زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی
مادر زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی طی نامه سرگشاده‌یی نسبت به جان فرزندش بر اثر شکنجه دژخیمان هشدار داد. در قسمتی از این نامه آمده است: صرف‌نظر از بی‌گناهی فرزندمان آنچه ما را اکنون به نوشتن این نامه وا داشته نگرانی شدید خانواده از وضعیت فرزند در بندمان است. در طی ۸سالی که از تحمل حبس وی می‌گذرد به کرّار مورد بدرفتاری و ضرب ‌و شتم مسئولان زندان قرار داشته که باعث سؤال می‌شود آیا شکنجه و ضرب ‌و شتم وی به‌دستور قانون بوده یا این‌که مأموران از قصد، اقدام به چنین عملی می‌نمایند؟

بخشی از اقدامات تابع تعصبات قومی و مذهبی در زندان اردبیل می‌باشد که امنیت جانی و روانی فرزندانمان را سلب کرده و در چنین شرایطی ما به‌شدت نگران وضعیت فرزندانمان هستیم و مسئولیت هرگونه رفتارها و آسیبهای جسمی و روحی روانی به این زندانی وارد شود را مستقیماً متوجه وزارت اطلاعات می‌دانیم.

لازم به یادآوری است زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی در اعتراض به شکنجه‌های طاقت فرسا در زندان اردبیل دست به اعتصاب‌غذا زده و امروز چهارشنبه 15آذر هشتمین روز اعتصاب‌غذای خود را سپری می‌کند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/710560eb-0f72-4434-9356-6dabb7d48e78"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات