728 x 90

اعدام ۱۸زندانی همزمان با سفر هیأت گروه رابطه با ایران پارلمان اروپا به تهران

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
سفر هیأتهای پارلمانی به ایران تحت حاکمیت ملاها، تشویق آنها به استمرار اعدامهاست

رژیم آخوندی در فاصله روزهای اول تا هشتم آذرماه ۱۸زندانی را بدار آویخت. ۱۰تن از آنها در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند که اعدام جمعی ۹زندانی در روز چهارشنبه ۸آذر را شامل می‌شود. شش زندانی در روزهای اول و پنجم آذر در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. دو زندانی نیز در روز ۷آذر در زندانهای بابل (شمال ایران) و قائن (شرق ایران) بدار آویخته شدند.

اجرای بی‌وقفه مجازات اعدام توسط حکومت آخوندی آنهم همزمان با سفر هیأت گروه رابطه با ایران پارلمان اروپا به تهران نشانگر آن است که اعتدال و میانه‌روی در فاشیسم دینی حاکم بر ایران چیزی جز توهم و فریبکاری نیست و جلادان حاکم ناتوان از مقابله با جنبشهای فزاینده اعتراضی، حتی برای چند روز نیز توان برچیدن بساط دار و شکنجه و شلاق را ندارند.

مردم به جان آمده ایران از هرگونه امدادرسانی به نظام سرکوبگر و فاسد ولایت فقیه منزجرند و معاملات حقیر اقتصادی را که بر دریای خون و رنج میلیونها ایرانی سوار شده، محکوم می‌کنند.

سفر هیأتهای خارجی به ایران به هر بهانه و تحت هر عنوانی که باشد تنها ملایان جنایتکار را به استمرار و گسترش سرکوب و اعدام و خفقان تشویق می‌کند. هرگونه رابطه با این ر‌ژیم باید به بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌ویژه توقف مجازات اعدام مشروط شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰آذر ۱۳۹۶ (اول دسامبر ۲۰۱۷)
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7a7e84df-780e-4918-8e19-274be1c184c4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات