728 x 90

فعالیتهای جاسوسی اطلاعات آخوندی – گزیده‌یی از گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان + فیلم

فعالیتهای جاسوسی اطلاعات آخوندی –  گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان
فعالیتهای جاسوسی اطلاعات آخوندی – گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان
بخشهایی از گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان ـ ایالت نورد راین وستفالن، پیرامون فعالیتهای جاسوسی اطلاعات آخوندی در این کشور:
آلمان - ایالت نورد راین وست فالن، گزارش سال 2016 اداره حراست از قانون اساسی درباره فعالیتهای رژیم و وزارت منفور اطلاعات آخوندی

اداره حراست از قانون اساسی آلمان – ایالت نورد راین وستفالن، بخشهایی از گزارش سال 2016 خود را به فعالیتهای وزارت بدنام اطلاعات آخوندی و مزدوران رژیم در آلمان علیه مجاهدین و هواداران مقاومت ایران در این ایالت اختصاص داده است. این گزارش هم‌چنین دیگر اقدامات عوامل اطلاعات آخوندی در آلمان برای دور زدن تحریمها و تأمین و تهیه مواد و اقلامی جهت پیشبرد برنامه تسلیحات کشتار جمعی وموشکی رژیم آخوندی را برشمرده است.

در بخشی از این گزارش درباره فعالیتهای رژیم آمده است:
در سال 2016اصلی‌ترین فعالیتهای سرویس اطلاعاتی رژیم ایران در ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) توسط سرویس اطلاعاتی غیرنظامی رژیم ایران در داخل و خارج کشور – یعنی وزارت اطلاعات – صورت گرفت. به‌عنوان یک روال، تحت نظر قرار دادن و مقابله با اپوزیسیون ایران در داخل و خارج کشور، وظیفه محوری وزارت اطلاعات است. همزمان با این اقدامات سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران به اقداماتی برای کسب اطلاعات در زمینه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز دست زده‌اند. این فعالیتها که از سوی سرویس مخفی هدایت می‌شوند در سال 2016 که سال مورد تحقیق گزارش حاضر است، در ایالت نورد راین وستفالن نیز تشخیص داده شدند.

تشدید فعالیتهای شناسایی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه جنبش اپوزیسیون ”مجاهدین خلق ایران ”و ”شورای ملی مقاومت ایران که در گزارش سال 2015 تشریح شد، هم‌چنان در سال 2016 نیز قابل تشخیص بود. سرویس اطلاعاتی رژیم ایران هم‌چنان بر استراتژی خود پایبنداست که سازمان مجاهدین خلق را با تبلیغات هدفدار بی‌اعتبار سازد.

در گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان در ایالت نورد راین وست فالن تحت عنوان جاسوسی اقتصادی، درباره فعالیتهای سایبری رژیم آمده است:
در سالهای اخیر اطلاعات فزاینده‌یی توسط بخش ضداطلاعات اداره حراست از قانون اساسی در ایالت نورد راین وستفالن جمع‌آوری شده‌اند که نشان‌دهنده آن است که رژیم ایران از یک برنامه سایبری مستقل برخوردار است. این سیستم سایبری در یک مرکز برجسته در نهاد سپاه پاسداران جا داده شده است. در سال 2016 حملات سایبری با کیفیت بالا علیه شرکتهای آلمانی شناسایی شدند.

در بخش دیگری از گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان در ایالت نورد راین وستفالن درباره فعالیتهای وزارت اطلاعات و در این ایالت برای پیشبرد برنامه تسلیحات کشتار جمعی به‌ویژه برنامه موشکی رژیم آخوندی آمده است:
قسمت ضداطلاعات در زمان مورد نظر گزارش (2016) 32مورد تلاش (رژیم ایران) برای کسب مواد (ممنوعه) را ثبت کرده است که مشخصاً و یا با احتمال قوی در خدمت یک برنامه‌اشاعه تسلیحات کشتار جمعی قرار داشته‌اند. این رقم یک کاهش محسوس را در زمینه تلاشهایی که برای کسب مواد ممنوعه صورت گرفته و (از سوی ادارات) در ایالت نورد راین وستفالن شناسایی شده‌اند نشان می‌دهد. بالاترین رکورد این تلاشها در سال 2015 بود و آمار آن به 141مورد بالغ می‌شد.

با این همه، رژیم ایران کماکان مهمترین سوژه‌ای است که تمرکز فعالیتهای مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی را به خود مشغول ساخته است. بخش عمده این موارد معطوف به تقاضاهای صورت گرفته برای کسب مواد قابل استفاده در برنامه موشکی رژیم ایران می‌باشد. در اکثر موارد، ارسال کالاهای مورد نظر (به ایران) با موفقیت همراه نبود. زیرا اداره حراست از قانون اساسی توانست به شرکتهای مربوطه بموقع هشدار بدهد و یا خود شرکتها که پیشاپیش نسبت به این موارد حساس شده بودند، تقاضاهای مشکوک را شناسایی کرده و آنها را برآورده نکردند.

اداره حراست از قانونی اساسی آلمان در ایالت نورد راین وست فالن در ادامه گزارش سال 2016خود، تحت عنوان مسیرهای تهیه مواد ممنوعه، روشها و مسیرهایی را که عوامل رژیم برای ارسال این مواد به ایران تحت حاکمیت آخوندها به‌کار گرفته‌اند فاش کرده و با به نمایش گذاشتن کروکی مسیرهای انتقال کالاها با قابلیت استفاده در تسلیحات کشتار جمعی به ایران می‌افزاید:
از شیوه‌های بسیار مرسوم در تهیه مواد قابل استفاده در تکنولوژی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی این است که علاوه بر این‌که اهداف استفاده ظاهراً اهداف غیرنظامی ذکر می‌شوند، محلهای اشتباهی نیز به‌عنوان مقصد نهایی کالا اعلام می‌شوند. در اینرابطه نه تنها خیلی اوقات شرکتهای پوششی به‌عنوان گیرنده عنوان می‌شوند، بلکه اغلب تلاش می‌شود کشور مقصد ارسال کالا نیز مخفی نگه داشته شود. برای این منظور در سال 2016کشورهای علاقمند به این مواد ممنوعه، باز هم به‌صورت گسترده از شبکه‌های (پوششی) خرید استفاده کردند.

این شیوه‌ها شامل شرکتهای پوششی و افراد مجازی در کشورهای مختلف است. آنها تلاش می‌کنند تا با شیوه به‌اصطلاح دور زدن ریل‌های انتقال، کالاهای مورد نظر را تهیه کنند. خریدارها می‌توانند در اساس از هر کشوری استفاده کنند. بر اساس تجربه این کشورهای واسط که جهت دور زدن مورد استفاده قرار می‌گیرند، از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشور مقصد قرار دارند. در رابطه با ایران به‌عنوان مثال این کشورها امارات متحده عربی، ترکیه و چین هستند.

در برنامه ارتباط مستقیم یکشنبه ۲۳مهر سیمای آزادی، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت، آقای محمد محدثین درباره اقدامات عوامل وزارت اطلاعات در کشورهای اروپایی و هم‌چنین اقدامات سایبری رژیم برای نفوذ، جاسوسی و گردآوری اطلاعات از مقاومت ایران گفت:.