728 x 90

انتقال زندانی سیاسی مجروح بعد از یک هفته شکنجه و آزار به زندان زاهدان

زندان مرکزی زاهدان
زندان مرکزی زاهدان
روز دوشنبه 3مهر 96 محمد جان عزیزی 20ساله، بازداشتی وزارت بدنام اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

محمد جان عزیزی اهل قصر‌قند است. وزارت بدنام اطلاعات هفته گذشته به بهانه‌های واهی او را با شلیک مستقیم گلوله از ناحیه دست زخمی کرده و به خانه‌های امن منتقل کردند. بعد از یک هفته در اسارت و شکنجه این زندانی به زندان بدنام زاهدان منتقل شد. تاکنون هیچ اتهامی از طرف دژخیمان خامنه‌ای متوجه این هموطن بلوچ نشده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b9c95825-1dc9-45d6-bb80-86f7625b73ce"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات