728 x 90

اعتراف به دزدی شرکت برق رژیم در خوزستان

 دزدی برق از مردم خوزستان
دزدی برق از مردم خوزستان
روزنامه جمهوری نزدیک به آخوند روحانی به کلاهبرداری شرکت برق استان خوزستان اعتراف کرد و نوشت:
قبضهای برق مشترکین خانگی و مغازه‌های کوچک در اهواز و تعدادی از شهرهای استان خوزستان، برق از سر اهالی این شهرها پراند! مبالغ این قبض‌ها با وجود گرمای بی‌سابقه 60درجه خوزستان، نیز بی‌سابقه بوده و باعث ایجاد موجی از اعتراضات شده است. قبضهای سنگین برای مشترکین حدود یک میلیون تومان و بیشتر در حالی صادر شده است که مردم شهرهای خوزستان با خاموشیهای گاه و بیگاه و اعلام نشده هم روبه‌رو هستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/be5c2eda-8797-4bea-8cfe-9fe31eccccd1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات