728 x 90

اعدام یک زندانی در زندان شیروان

اعدام در ایران
اعدام در ایران
رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی را در زندان شیروان اعدام کرد.

این زندانی که صبح روز یکشنبه ۵شهریورماه ۱۳۹۶، اعدام شد “فرج حمدالهی“ نام داشت.

اعدام این زندانی با وجود گذشت ۱۵روز، از سوی رسانه‌های حکومتی اعلان نشده است.

گفتنی است، زندان شیروان حدود ۷۵۰زندانی را در خود جای داده که در شرایط ناگواری در این زندان نگهداری می‌شوند.