728 x 90

افراد سالم وارد مراکز نگهداری زندانیان می‌شوند و با بیماریهای آشکار و پنهان، زندانها را ترک می‌کنند

در حالیکه انزجار عمومی از شرایط ضدانسانی و وضعیت وخیم درمانی و بهداشتی زندانها بالا گرفته، یک رسانه حکومتی (جهان صنعت 13شهریور 96) در گزارشی به گوشه‌هایی از این واقعیت اذعان کرد و نوشت: فقط کسانی که در زندانهای مختلف ایران به‌سر برده‌اند، می‌توانند بفهمند که اوضاع درمانی و بهداریهایی که قرار است سلامتی زندانی‌ها را حفظ کنند، تا چه حد نامناسب و ضعیف است و چگونه افراد سالم وارد مراکز نگهداری زندانیان می‌شوند و با بیماریهای آشکار و پنهان، زندانها را ترک می‌کنند.

روزنامه حکومتی جهان صنعت می‌نویسد: به‌عنوان نمونه در زندان اوین برای حدود پنج هزار زندانی که گاهی آمار آن به هفت هزار نفر می‌رسد، تنها یک پزشک روز و یک پزشک کشیک وجود دارد. امکانات آن به‌شدت اندک و ناکافی است و هیچ‌گونه امکانات تخصصی یا پزشک متخصص در آن وجود ندارد.

این رسانه حکومتی وضعیت زندانها در استانها و شهرستانها را به مراتب بدتر از شرایط زندانها در تهران توصیف کرده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/01290cc1-8f3d-43f0-b84b-975195a58d73"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات