728 x 90

اعتراضات مردم ازنا و درگیری با مأموران و حکومت نظامی اعلام نشده در این شهر

تجمع اعتراضی مردم ازنا و بستن جاده  ازنا- اراک
تجمع اعتراضی مردم ازنا و بستن جاده ازنا- اراک
مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی روز پنجشنبه ۹شهریورماه ۹۶به تجمع اعتراضی مردم ازنا وحشیانه با گاز فلفل وباتون یورش برده و بسیاری را مجروح و مصدوم کردند.

بر اساس آخرین خبرهای دریافتی مأموران جنایتکار نیروی انتظامی 40نفر از معترضان را دستگیر کرده و شهر حالت حکومت نظامی به خود گرفته است.

مردم ازنا در اعتراض به کم عرض بودن جاده ازنا به اراک که به جاده مرگ معروف است، مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کرده و خواهان تعریض این جاده شده بودند.

لازم به یاد آوریست که چند روز پیش نیز مردم ازنا با بستن جاده ازنا به اراک همین خواسته را عنوان کرده بودند؛ اما کارگزاران رژیم به این مسأله هیچ توجهی نداشته و اقدامی صورت ندادند.