728 x 90

درگیری با مزدوران,اخبار اعتراضي,

درگیری در میدان دوم رباط کریم در اعتراض به گران شدن بنزین

-

پمپ بنزین
پمپ بنزین
غروب دوشنبه 4خرداد 93 در یک پمپ‌بنزین در میدان دوم رباط کریم جنب پل هوایی میان مردم معترض با مأموران سرکوبگر درگیر شدند و شیشه‌های پمپ‌بنزین را شکستند. این درگیری از اعتراض یک هموطن به گرانی بنزین و شعار دادن او علیه خامنه‌ای شروع شد. هنگامی که مأموران سرکوبگر به این هموطن یورش بردند مردم به کمک وی شتافتند و درگیری گسترده‌یی رخ داد. در جریان این درگیری 10نفر توسط مأموران انتظامی دستگیر شدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c045eb24-4f85-4a13-893a-a7e57fea3fc6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات