728 x 90

آنگلا مرکل از سیاست خود در زمینه پذیرش پناهندگان سوری و عراقی دفاع کرد

آنگلا مرکل صدر‌اعظم آلمان
آنگلا مرکل صدر‌اعظم آلمان
خبرگزاری رویتر 6شهریور 96 گزارش داد:
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اعلام کرد از تصمیم سال 2015 خود برای بازکردن مرزهای این کشور بسوی صدها هزار نفر از پناهندگان متأسف نیست و آن را اقدامی درست می‌داند.

آنگلا مرکل در مصاحبه با روزنامه ولت آم سونتاگ  تصریح کرد:‌ سیاست درهای باز به روی پناهجویان اشتباه نبوده است حتی با وجود ورود یک میلیون پناهنده سوری و عراقی طی دوسال. رویتر گفت:‌ این اظهارات آنگلا مرکل در حالی است که سیاست درهای باز او باعث شکافهای عمیقی در حزب محافظه‌کار او شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e88729ec-b502-4c4e-af90-3dccd7bd56ad"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات