728 x 90

ایران:‌ زندانیان اعتصابی مردم ایران و جامعه بین‌المللی را به حمایت از دادخواهی خود فرا می‌خوانند

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج با انتشار بیانیه‌یی عموم هموطنان را به همبستگی با حرکت حق‌طلبانه خود فراخواندند و از آنها خواستند که برای ایستادگی در مقابل خودسریها و قانون شکنیهای استبداد دینی حاکم بر ایران یاری‌شان کنند. زندانیان مزبور که اکنون در سی‌امین روز اعتصاب‌غذای خود هستند از تمامی مجامع و ارگانهای حقوق‌بشری بین‌المللی خواستند از عموم زندانیان سیاسی و زندانیان اعتصابی بازدید کنند و برای دستیابی آنها به حقوقشان تلاش کنند.

زندانیان اعتصابی در این بیانیه می‌نویسند: «قریب به چهار دهه از سرکوب و تجاوز و تعدی به حقوق انسانی‌مان می‌گذرد. هم‌اکنون ما و بعضی از برادران هم بندمان در گذر از ۷۰سالگی در زندان، شاهد تجاوز آشکار به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و زورگویی دست‌اندرکاران و سرکردگان دستگاه قضاییه، اطلاعات و زندانبانان این حاکمیت هستیم. ما زندانیان بی‌پناه با استقبال از پر خطرترین رفتارهای مأموران، و شکنجه در زمان انتقال به انفرادی و تنها با مقاومت و ایستادگی، دست به اعتصاب‌غذا زده و ما همگی در این حرکت حق‌طلبانه با هم متحد هستیم».

اعتصابیون سالن ۱۰بند ۴زندان گوهردشت که در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند، در افشای دژخیمانی که این توطئه و طرح جنایتکارانه را علیه جان زندانیان سیاسی به مورد اجرا گذاشته‌اند، می‌نویسند: «کسانی که حداقل الزامات زندگی ما زندانیان را، که با هزینه‌های خودمان تأمین و خریداری شده بود، را غارت کرده و به یغما برده‌اند، مامورانی هم‌چون پاسدار تروریست محمد مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج موسوم به رجایی شهر، قبادی، معاون زندان، سرگرد زلفعلی، فرمانده گارد سرکوبگر زندان، یوسف مردی سرکرده حفاظت اطلاعات و باقری سرکرده پاسیاری، و هم‌چنین عظیمی معاون حفاظت اطلاعات سپاه در زندان بودند که بایستی در روز موعود در کنار دستوردهندگان خویش، در دادگاههای مردمی و بین‌المللی پاسخگوی این همه جنایت باشند».

زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار از زندانیان سیاسی اعتصابی نیز با انتشار نامه‌یی تأکید کرد: «من و دیگر زندانیان سیاسی تا آخرین قطره خون خود و تا قبول درخواستهایمان به اعتصابمان ادامه می‌دهیم. آیندگان هم از رژیم آخوندی به‌عنوان جنایتکار تاریخ مثال خواهند زد. رژیمی که هزاران نفر را در دهه شصت و به‌خصوص در سال ۶۷ قتل‌عام کرد و سالها است که با زندانیان عادی مانند برده برخورد می‌کند و به سرکوب مردم برای بقای خود ادامه می‌دهد».

زندانیان سیاسی اردبیل در همبستگی با زندانیان اعتصابی در گوهردشت یک اعتصاب‌غذای یک هفته‌یی اعلام کردند. علی معزی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ و آرش صادقی از زندانیان بند 350اوین نیز طی بیانیه‌هایی از زندانیان اعتصابی در گوهردشت حمایت کردند.

 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
6شهریور 1396 (28اوت 2017)