728 x 90

سیلیکون ولی جهان عرب در تونس

--
--
سیلیکون ولیVALLY جهان عرب در تونس برپا می‌شود. این پروژه‌یی بسیار بلندپروازانه است.
 
گزارشی از تلویزیون فرانس 24دوشنبه 24مرداد 96:
آیا تونس می‌تواند به سیلیکون ولی جهان عرب تبدیل شود. مبتکران کاریابی در تونس امیدوار هستند که اقتصاد این کشور را روح تازه‌یی بدهند اما با چالشهای سختی مواجه هستند.

گزارشگر فرانس 24‌ : اینها مبتکران کاریابی تونس هستند. آنها این فرصت را یافته‌اند تا مهارتها و ایده‌های خود را آزمایش کنند.

رامیه جرار:‌ اینجا ما یک استارتاپ را می‌خواهیم راه‌اندازی کنیم. فقط دو دقیقه طول می‌کشد.

گزارشگر فرانس 24:‌ اما این، قسمت مشکل آن نیست و چندین پروسه هست که باید طی شود آن هم در کشوری که حتی یک تعریف قانونی از اینکار وجود نداشته است. برای نمونه این موتور یک تانک نظامی نیست بلکه یک روبات است استارتاپ تونس با آن شروع شده است.

یک مهندس:‌ ما به این ماشین اطلاعات و مختصات لازم را می‌دهیم که در اطرافش هست. این ماشین یک منطقه را گشت می‌دهد و به دوربینهایی از جمله مادون قرمز و حرارتی و یک میکروفون و یک ج.پی.اس مجهز است و قادر است مزاحمین را از فاصله‌یی دور شناسایی کند و قدرت ردیابی وسیعی دارد.

گزارشگر فرانس 24‌ : این اولین روبات نیست که این تیم تولید کرده است سه روبات دیگر هم ساخته است که در بازارهای بین‌المللی استفاده می‌شوند اما برای رساندن این تولید به بازارها این مبتکران بایستی موانع بیشماری را از سر بگذرانند.

یکی از دست‌اندرکاران:‌ وضعیت اقتصادی در اینجا به میزانی راکد است. در سیلیکون ولی آمریکا سرمایه‌گذاران یک میلیون دلار می‌دهند به ازای 15درصد سهم یک شرکت اما اینجا عمده سرمایه‌گذاران 60درصد سهم را می‌خواهند.

یحیی موفق شده است تا یک مدل سودآوری برای مدرسه بسازد که اکنون 300هنرجو دارد. یک قانون جدید که تصویب بشود به او و بقیه مبتکران موقعیت قانونی می‌دهد تا بتوانند کارشان را شروع کنند اما این قانون تا تصویب نهایی فاصله زیادی دارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c307abe3-ff49-4d68-a271-0cc79bed45cb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات