728 x 90

تظاهرات و راهپیمایی در پاریس در حمایت از قیام مردم ایران – سخنرانی شخصیتها

تظاهرات و راهپیمایی در پاریس در حمایت از قیام مردم ایران
تظاهرات و راهپیمایی در پاریس در حمایت از قیام مردم ایران

روز دوشنبه ۱۱آذر گردهمایی و تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با حضور هموطنان آزاده و هم‌چنین با حضور نمایندگان مجلس ملی فرانسه، شهرداران و منتخبان و شخصیتهای فرانسوی و مدافعان حقوق‌بشر در پاریس با تجمع در میدان تروکادرو و راهپیمایی در خیابانهای مرکزی پاریس برگزار شد.

در گردهمایی پاریس، شرکت‌کنندگان ضمن حمایت از قیام سراسری مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی، از جامعه جهانی خواهان محکومیت سرکوب و کشتار قیام‌کنندگان در ایران، اقدام فوری برای آزادی دستگیرشدگان و اعزام یک هیأت تحقیق بین‌المللی به زندانهای ایران برای جلوگیری از جنایات رژیم وحشی آخوندها شدند.

در گردهمایی پاریس شخصیتهای فرانسوی در حمایت از قیام سراسری مردم ایران به سخنرانی پرداختنند.

 

میشل دو ووکولور، رئیس کمیته پارلمانی برای ایرانی دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه

خانم میشل دو ووکلور، نماینده مجلس ملی فرانسه و رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه، طی سخنانی با درود به قیام‌آفرینان در ایران، جنایات رژیم علیه مردم ایران را محکوم کرد و گفت:

«به‌عنوان رئیس کمیته پارلمانی برای ایرانی دموکراتیک و به نام این کمیته قویاً سرکوب تظاهرات‌کنندگان در ایران توسط رژیم آخوندها را محکوم می‌کنم. کمیته پارلمانی برای ایرانی دموکراتیک به خانواده‌های قربانیان عمیقاً تسلیت می‌گوید و از مردم سرکوب شده ایران که به‌دنبال حقوق پایه‌ای خود هستند حمایت می‌کند. این کمیته به احترام به آزادی‌های پایه‌ای و دموکراسی فرامی‌خواند. ما هم‌چنین از فراخوان خانم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، برای اعزام سریع یک هیات تحقیق سازمان ملل به ایران حمایت می‌کنیم تا اسامی و شرایط افراد کشته شده، مجروح و دستگیر شده را بررسی کند. ما امروز اینجا هستیم تا از مردم ایران در قیامشان که تنها خواسته‌اش آزادی است، حمایت کنیم».

 

میشل دو ووکولور – رئیس کمیته پارلمانی برای ایرانی دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه

میشل دو ووکولور، رئیس کمیته پارلمانی برای ایرانی دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه

 

ژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه یک پاریس

ژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه یک پاریس، سخنران دیگر این گردهمایی بود. وی ضمن حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی گفت:

«این شرایطی است که ما، یعنی منتخبین مردم فرانسه، اعضای کمیته شهرداران را که همیشه در کنار شما و ‌با شما همبسته و همراه بوده ایم، برای حمایت از مقاومت ایران بسیج کرده است. امروز تمامی ماسکها فروافتاده است. روحانی یک رئیس‌جمهور مدره نیست. ما نمیتوانیم به مذاکره با حکومتی سرکوبگر و وحشی  ادامه بدهیم. جنایت علیه بشریت باید تحت پیگیرد قرار بگیرد. این مسئولیت تمامی ملتهاست، این مسئولیت دولت فرانسه و تمامی منتخبین فرانسوی است که تحقیقات بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل متحد به جریان بیفتد و انجام شود».

 

ژان فرانسوا لوگاره – شهردار منطقه یک پاریس

ژان فرانسوا لوگاره – شهردار منطقه یک پاریس

 

ژان پیر مولر، شهردار مانی آن وکسن - عضو شورای استان والدواز

ژان پیر مولر، شهردار مانی آن وکسن و عضو شورای استان والدواز فرانسه، با یادآوری سابقهٔ تاریخی نامگذاری میدان حقوق‌بشر پاریس در دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران، بر حمایت مجدد خود از مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کرد و گفت:

«ما مبارزه مشترکی داریم. ما امروز این‌جا در کنار شما هستیم تا بگوییم که قتل‌عام مردم بی‌گناه ایران و پسران و دختران آن به هر شکل باید متوقف شود. یک اقدام فوری از جانب جامعه بین‌المللی برای متوقف کردن قتل‌عام و سرکوب، همراه با آزادی زندانیان سیاسی، در ایران  باید صورت گیرد. ایران تحت حاکمیت آخوندها ایرانی نیست که ما می‌شناسیم.

بنابراین شما می‌توانید روی ما حساب کنید البته مبارزه ما و آن‌چه ما می‌توانیم بکنیم در قیاس با آنچه برادران و خواهران شما در ایران انجام می‌دهند بسیار کوچک است. زمان آن رسیده  است که ایران آزادی، برابری، برادری و ارزشهایی را که ارزشهای ما نیز هستند برای همیشه بازیابد.

زنده باد مجاهدین خلق! زنده باد انقلاب! به امید روزی که بتوانیم در یک ایران آزاد همدیگر را بازیابیم».

 

ژان پیر مولر شهردار مانی آن وکسن - عضو شورای استان والدواز

ژان پیر مولر، شهردار مانی آن وکسن - عضو شورای استان والدواز

 

ژان پیر بکه، شهردار پیشین اورسوراواز

ژان پیر بکه، شهردار پیشین اورسوراواز، در سخنان خود در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با یادآوری مبارزه مردم ایران برای آزادی و قیمتی که در برابر سرکوب و جنایتهای رژیم آخوندی تاکنون برای آن پرداخته گفت:

«امروزه هیچ دولتی در جهان نمی‌تواند کوچکترین مماشاتی با آنچه این رژیم علیه مردم ایران انجام می‌دهد بکند.  رژیمی از نفس افتاده که به‌منظور حفظ خود در قدرت هر جنایتی را مرتکب می‌شود. شما می‌دانید من شهردار افتخاری اورسوراواز هستم، سالهاست میزبان مرکز مقاومت ایران هستم . شما می‌دانید تا چه میزان از همبستگی و حمایت ما برخوردارید، این مبارزه مردم ایران است. اما مسأله فراتر از ایران است: این مبارزه تمامی یک منطقه جغرافیایی است که شایستگی صلح ، آزادی و دمکراسی را دارد.

زنده باد آزادی! زنده باد مردم ایران! به‌زودی دیدار در تهران»!

 

ژان پیر بکه شهردار پیشین اورسوراواز

ژان پیر بکه، شهردار پیشین اورسوراواز

 

دومینیک لوفور، رئیس پیشین کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک

دومینیک لوفور، رئیس پیشین کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک و رئیس مجتمع شهری منطقه سرژی-پونتواز :سخنران دیگر این مراسم بود وی گفت: « برخلاف ادعای رژیم، این نتیجه یک توطئه بین المللی ناشی از توطئه سیا یا سرویسهای مخفی دیگر نیست. این ابراز وجود مردمی است که دیگر این رژیم را نمی خواهند، چون خیلی ساده این رژیم دشمن مردم ایران ااست.

امروز لازم است دولت فرانسه موضع روشنی داشته باشد. مذاکره با این رژیم امکان ندارد، اولا بخاطر اینکه رژیمی است که امروزه این منطقه حساس جهان را بشدت بی ثبات می کند، از طریق دخالت منحوسش در عراق، در سوریه ، در یمن و سایر نقاط، این رژیم هم‌چنین حقوق مردم ایران را نادیده می گیرد. فرانسه، مهد حقوق بشر، باید موضع ساده و روشنی داشته باشد: تا وقتی این حکومت حقوق بشر را در ایران محترم نمی شناسد. بدانید که موضع ما روشن است: دولت فرانسه نباید روابط کنونی اش با حکومت ایران را ادامه دهد مگر اینکه قبل از آن، بلند و رسا درخواست برای احترام به حقوق بشر را در مقابل آنها قرار دهد».

 

دومینیک لوفور، رئیس پیشین کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک

دومینیک لوفور، رئیس پیشین کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک

 

ژرار لوتون، نماینده سندیکای دانشگاهیان فرانسه

همچنین ژرار لوتون، نماینده سندیکای دانشگاهیان فرانسه، در پیامی به شرکت‌کنندگان حمایت شماری از سندیکاهای کارگری و معلمین و روشنفکران و فعالین حقوق‌بشر فرانسوی از این تظاهرات را برشمرد و ضمن محکوم کردن سیاست مماشات با آخوندهای خونریز در ایران گفت:

«ما برای حمایت از قیام علیه دیکتاتوری مذهبی در تقریباً ۲۰۰شهر ایران، در کنار صدها معترض برای محکوم کردن سرکوب وحشیانه با هدف درهم‌شکستن جنبش، برای همبستگی با صدها معترض که در این زمان به خاک افتادند، ایستاده‌ایم. برای انجام یک تحقیقات و جلوگیری از انتقام‌گیری رژیم از دستگیرشدگان. دهها شخصیت فرانسوی فراخوان این گردهمایی را امضا کرده‌اند».

وی با برشمردن شماری از انجمن‌ها و سازمانها و شخصیتهای فرانسوی که این فراخوان را امضاء کرده‌اند، خواستار شناسایی رسمی مقاومت ایران در فرانسه و کشورهای اروپایی شد.

 

ژرار لوتون، نماینده سندیکای دانشگاهیان فرانسه

ژرار لوتون، نماینده سندیکای دانشگاهیان فرانسه