728 x 90

آلودگی هوا,

هوای اصفهان در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفت

-

هوای آلوده اصفهان
هوای آلوده اصفهان
میانگین شاخص کیفیت هوا در شهر اصفهان بر روی عدد 237 قرار گرفت و هوای امروز اصفهان در شرایط بسیار ناسالم محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا روز پنجشنبه 22تیر 96 به‌نقل از مرکز پایش کیفی هوای اداره‌ حفاظت محیط‌زیست رژیم در استان اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاههای میدان احمد آباد اصفهان 254، بلوار دانشگاه 255، خیابان پروین 246، میدان امام حسین (ع) 229، چهارباغ خواجو 211 و بزرگراه خرازی 227 ثبت شده است.
شاخص هوا از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک است.

امروز آلوده‌ترین شهرهای استان اصفهان عبارتند از شاهین‌شهر، خمینی‌شهر و سگزی است.